بروزرسانی: 27-7-1401
سرويس Wireless

در دانشگاه زنجان 2 نوع سیستم wireless وجود دارد.

1- برای ارتباط‌ برخی از بخشهای دانشگاه با شبکه دانشگاه : برای ارتباط‌ برخی از بخشهای دانشگاه با شبکه دانشگاه، که در مسیر فیبر نوری دانشگاه نمی‌باشند از این سیستم استفاده می‌گردد. آنتن مرکزی این سیستم در کنار سازمان مرکزی مستقر می‌باشد. در هر بخشی که نیاز به ارتباط بی‌سیم با شبکه دانشگاه می باشد، بایستی یک آنتن نصب گردد. کل پهنای باند قابل استفاده در این سیستم 3-4 mbps می‌باشد.

2- سیستم وایرلس Wi-Fi این سیستم جهت اتصال مستقیم کاربران به شبکه دانشگاه از طریق پروتکل 811 b/g/n می باشد. در این سیستم کاربران می‌توانند با استفاده از رابط‌های شبکه‌ی بی‌سیم که در داخل پایانه خود(از قبیل کامپیوتر، موبایل، laptop و ...) و انجام تنظیمات مربوطه در نقاط تحت پوشش از سرویس‌های شبکه استفاده نمایند. در حال حاضر ساختمان کتابخانه مرکزی در 3 طبقه بصورت کامل  ؛ تمامی دانشکده ها و معاونتها و تمامی خوابگاه ها تحت پوشش این سیستم می‌باشد. پوشش این سیستم در حال گسترش بوده و در آینده‌ي نزدیک کل محوطه دانشگاه نیز تحت پوشش قرار خواهد گرفت که با انجام این مهم تمامی مراکز آموزشی دانشگاه ( دانشکده ها و معاونت ها ) و تمامی محیط دانشگاه تحت پوشش شبکه بی سیم قرار خواهند گرفت. پهنای باند این سیستم بسته به نوع رابط استفاده شده 3-170mbps می‌باشد.

jتعداد 200 دستگاه آنتن در مجتمع های خوابگاهی دانشگاه جهت استفاده از وایرلس به صورت فعال زیر بار میباشد.

بازدید امروز: 4