بروزرسانی: 24-7-1401
استفاده از وایرلس

-

-کاربران گرامی جهت استفاده از سیستم وایرلس در اماکن اداری و آموزشی دانشگاه جهت استفاده از سیستم وایرلس موجود در ساختمان مربوطه به قسمت Wi-Fi دستگاه خود رفته و آنتن مربوطه را انتخاب نموده و دگمه اتصال را فشار دهند .جهت اتصال به آنتن وایرلس تیازی به اکانت نمیباشد بعد از اتصال به آنتن شما به شبکه داخلی دانشگاه وصل میشوید و برای استفاده از شبکه داخلی نیازی به اکانت ندارید.

جهت اتصال به شبکه اینترنت بعد از اتصال به شبکه داخلی که در بالا توضیح داده شد به سایت هات اسپات به آدرس 

https://hotspot.znu.ac.ir رفته و از اکانت تعریف شده برای هر کاربر که اکثرا برای دانشجویان محترم همان شماره دانشجویی و 6 رقم شماره سریال شناسنامه میباشد جهت اتصال به اینترنت استفاده مینمایید. و هنگام خروج از اینترنت باز به همان سایت هات اسپات رفته و کلید خروج را فشار میدهید.

بازدید امروز: 15