خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 18-4-1398
تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی

 

- امتیازات وتویی تبدیل وضعیت 

- اصلاحیه امتیازات مورد نیاز جهت تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی

- در صد امتیارات مورد نیاز برای تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی

- دستور العمل تبدیل وضعیت در صورت کسب صد در صد امتیاز دانشیاری

- تبدیل وضعیت عزیزان ایثارگر

- عدم اشتغال افراد بورسیه

- مراکز آموزشی فاقد هیات اجرایی و نحوه انجام امور مربوط به پرونده ها

- مدارک مورد تأیید ایثارگری اعضای هیأت علمی برای استفاده از مزایای بند (ز)

- متقاضیان ایثارگر و جایگزینی بند (پ) به جای  بند (ز)  

- طرح مباحث اعضای  هیأت علمی در مرکز امور هیأت علمی 

- انتقال اعضای هیأت علمی با مجوز های صادره به نام موسسات 

 

بازدید امروز: 3