خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 18-3-1398
پرسش و پاسخ

- اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه زنجان پس از مطالعه فرآیندهای جذب و تبدیل وضعیت، می توانند سوال و نیز پیگیری پرونده خود را از طریق  پست الکترونیکی شخصی دانشگاه زنجان، با دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمی به آدرس jazb-znu@znu.ac.ir  انجام دهند.

بازدید امروز: 2