خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 30-11-1397
فرآیند جذب

  ** مدارك لازم برای تشكیل پرونده در دبیرخانه هیأت اجرایی جذب دانشگاه زنجان

متقاضیان جذب هیأت علمی در دانشگاه زنجان در صورت دعوت به مصاحبه علمی، یک نسخه الکترونیکی(سی دی) از تمام مستندات اعم از مدارک هویتی( کارت ملی، شناسنامه، کارت پایان خدمت)، مدارک دانشگاهی، مقالات، حکم کارگزینی( در صورت اشتغال در سایر ارگان ها) و مدارک ایثارگری تهیه و در زمان مراجعه، به کارگروه علمی تقدیم نمایید. 

بازدید امروز: 2