خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 29-11-1397
دبیرخانه جذب دانشگاه زنجان

دبیر هیأت اجرایی جذب دانشگاه زنجان  دکتر محمدرضا عظیمی مقدم
مسئول دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمی  اصغر محمدی  
کارشناس دبیرخانه  مسعود اسکندری  

 

 

 

بازدید امروز: 2