خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22206   بروزرسانی: 06-11-1401

Arash Refahi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه صنعتی امیرکبیر, ایران, استخراج معدن , 1386-1382

کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی امیرکبیر, ایران, مکانیک سنگ , 1382-1379

کارشناسی : دانشگاه صنعتی شاهرود, ایران, استخراج معدن , 1378-1374