خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21113   بروزرسانی: 16-12-1395

Abbas Hosseini
عباس حسینی
مربی

پست الکترونيکی
abbas.hosseini[at]znu.ac.ir      ab_h82@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/hosseini-abbas

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4137

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده فنی، گروه نقاشی، اتاق 115، کدپستی 38791-45371