خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15459   بروزرسانی: 25-07-1400

Alireza Moazzami

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضو کمیته پژوهش نظام مهندسی استان زنجان سال 90

عضو کارگروه ،گروه تخصصی عمران نظام مهندسی استان زنجان از سال ۹۹