خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:37721   بروزرسانی: 05-04-1401

Mostafa Charmi

مدیریت

کتاب شش کلاه تفکر نوشته شده توسط ادوارد دی بونو- با تشکر از دکتر مصطفی جعفری

کتاب مدیریت بر هوشهای پرورش یافته مولف جیمز آی - با تشکر از دکتر حسین حسن پور

پژوهشهای مدیریت منابع سازمانی