خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:35667   بروزرسانی: 18-11-1401

Seyed Jamal Tabatabaei Rezaei

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. پیشرفت های نوین در ترکیبات طبیعی2. شیمی آلی 13. شیمی آلی 24. شیمی آلی 35. شیمی فیزیک آلی6. شناسائی ترکیبات آلی7. شیمی آلی پیشرفته 8. سنتز ترکیبات آلی9. استرئوشیمی10. شيمي هتروسيكليك پيشرفته11. شیمی عمومی12. روش استفاده از متون علمی