خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28275   بروزرسانی: 07-10-1401

Fariba Saadati

شرکت در کارگاههای آموزشی

1-      شركت در گارگاه NMR در دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان (مهر 81) 

2-     شركت در يازدهمين دوره كنفرانس شيمي آلي ايران به همراه ارائه مقاله ، دانشگاه صنعتي اصفهان (بهمن 83)

3-     شركت در سيزدهمين دوره كنفرانس شيمي آلي ايران به همراه ارائه مقاله ، دانشگاه بوعلي سيناي همدان (شهريور 85)

4-     شرکت در کارگاه آموزشي استفاده از تکنيک­هاي جديد NMR در تحقيقات شيمي (خرداد 89)