خانه :: اساتید :: اخبار
انجمن علمی گروه مهندسی آب تقدیم می کند:
سخنرانی علمیسخنرانی علمی با موضوع:

مقدمه ای بر تفکر سیستمی(با تاکید بر مسائل کشاورزی)

دوشنبه 9 خرداد 1401

ساعت 11:30 الی 13

مکان: سالن اجتماعات دانشکده کشاورزی، ساختمان جدید


ارسال شده در مورخه: 08-03-1401