خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 1366-1380 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- انجمن علمی مهندسی صنایع برگزار می کند
دوره نرم افزار ارنا، زمان: 10، 11 و 16 اردیبهشت ماه ساعت 12:30 الی 14
01-02-1403
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- نشریات برگزار می کند
ثبت نام در کارگاه آموزشی نشریات دانشجویی، زمان: تا یکشنبه 2 اردیبهشت ماه 1403
01-02-1403
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- انجمن علمی فلسفه برگزار می کند
هستی و چیستی شعر در جهان جدید، زمان: دوشنبه 3 اردیبهشت ماه ساعت 10:30 تا 12
01-02-1403
رصدخانه دانشگاه زنجاندانش آموزان زنجانی در دانشکده علوم
بازدید تعدادی از دبیرستانهای استان زنجان از دانشکده علوم
01-02-1403
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- کانون فرهنگی-ادبی سایه برگزار می کند
«هزار و صد سال با ادب پارسی»، زمان: شنبه اول اردیبهشت
01-02-1403
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- انجمن علمی مهندسی صنایع برگزار می کند
کارگاه کنترل پروژه، زمان: چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 ساعت 13تا 14:30
01-02-1403
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- دایره قرآن و عترت برگزار می کند
برگزاری جلسات هتفگی یکشنبه های فرهنگ با عنوان حکایت حکمت، زمان: یکشنبه ها
01-02-1403
معاونت پژوهش و فناوریدفتر فناوری و ارتباط با جامعه دانشگاه زنجان برگزار می کند
کارگاه مهارت شغلی: چگونه در مصاحبه شغلی موفق شویم؟
02-02-1403
دانشکده مهندسیمرکز آموزش های فنی و حرفه ای دانشگاه زنجان برگزار میکند
جلسه هماهنگی دوره ICDL
02-02-1403
دانشکده مهندسیمرکز آموزش های فنی و حرفه ای دانشگاه زنجان برگزار می کند
دوره آموزشی
02-02-1403
دانشکده مهندسیامتحان میان ترم دروس سرویسی-سرفصل معادلات بروزرسانی شد
16 الی 29 اردیبهشت ماه
02-02-1403
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیایجاد واحد فناوری و تعمیرات دستگاهی دانشگاه زنجان
ایجاد واحد فناوری و تعمیرات دستگاهی دانشگاه زنجان مستقر در پژوهشکده فناوری‌های نوین زیستی
02-02-1403
مدیریت تربیت بدنیشروع کلاس های آموزشی کاراته- تنیس روی میز- بوکس (ویژه دانشجویان پسر)
در سالن آذرخش و تنیس روی میز
03-02-1403
آزمایشگاه مرکزیاطلاعیه
امکان استفاده از اعتبارات شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی در آزمایشگاه مرکزی
03-02-1403
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی زمین شناسی برگزار می کند
پخش فیلم مستند علمی زمین شناسی با عنوان غارها(Caves)، زمان: دوشنبه 3 اردیبهشت 1403 ساعت 12:45 تا 13:15
03-02-1403