خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 1231-1245 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
معاونت پژوهش و فناوریکتاب خانم دکتر بی مکر و آقای دکتر علی گنجلو
از اساتید دانشکده کشاورزی توسط انتشارات دانشگاه منتشر شد
04-08-1400
معاونت دانشجوييتمدید ثبت نام وام های دانشجویی
سامانه درخواست bp.swf.ir - زمان درخواست تا 1400/9/15تمدید شد
05-08-1400
روابط عموميانتصابات صورت گرفته
طی احکامی از سوی ریاست دانشگاه انتصابات انجام شد
05-08-1400
معاونت پژوهش و فناوریکتاب آقای دکتر روح اله رضایی و خانم دکتر لیلا صفا
توسط انتشارات دانشگاه زنجان منتشر شد
05-08-1400
مرکز فناوری اطلاعاتبروزرسانی سرور ایمیل
جهت بروزرسانی سرور ایمیل، روز شنبه مورخ 8 آبان، دسترسی به سرویس ایمیل با اختلال همراه خواهد بود.
05-08-1400
دانشکده علوم انسانیراه های ارتباطی مسئولین گروه ها و آموزش و سایت
دانشکده علوم انسانی
05-08-1400
معاونت دانشجوييدانشگاهیان محترم
.
05-08-1400
روابط عموميافتتاح، بهره‌برداری و بازدید از پروژه‌های عمرانی دانشگاه
اعضای هیأت رئیسه دانشگاه به همراه مدیران دانشگاه از پروژه‌های عمرانی بازدید و تعدادی از آنها را افتتاح نمودند
05-08-1400
روابط عموميارتقای علمی 8 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه
طی جلسه هیأت ممیزه ارتقای تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه مورد تایید قرار گرفت
05-08-1400
معاونت برنامه ریزی و نظارتبرگزاری دوره آموزشی با عنوان :
اصول و فنون مذاکره - 12 و 19 آبان ماه 1400
08-08-1400
رصدخانه دانشگاه زنجانهمه چیز درباره رصدخانه ملی ایران
همه چیز درباره رصدخانه ملی ایران شنبه 8 آبان ساعت 21 از شبکه چهار سیما
08-08-1400
معاونت فرهنگی و اجتماعیانجمن علمی دانشجویی زیست شناسی دانشگاه زنجان برگزار می کند :
مراسم معارفه ورودیهای 1400 زیست شناسی
09-08-1400
روابط عموميعضو هیأت علمی دانشگاه زنجان شهروند نمونه شد
دکتر عباسعلی زمانی عضو هیأت علمی گروه علوم محیط زیست دانشگاه زنجان از میان 200 نامزد شهروند نمونه انتخاب شد
10-08-1400
روابط عموميدانشگاه زنجان در فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر جهان
در ارزیابی دانشگاه استفورد 7 عضو هیأت علمی و یک پژوهشگر دانشگاه زنجان جزو ۲ درصد دانشمندان برتر جهان شدند
10-08-1400
مدیریت تربیت بدنیزمان و مکان اجرای اولین برنامه گلگشت بانوان دانشجوی دانشگاه زنجان
شرایط و اطلاعات
10-08-1400