خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 7-5-1401
تماس با ما

تلفنهای تماس و هماهنگی 

 رصدخانه 024-33054206
کارشناس رصدخانه 024-33054184
   

 

پست الکترونیکی

مسول رصدخانه: دکتر حسین صفری safari@znu.ac.ir
کارشناس رصدخانه: محمود حسنی m.hassani@znu.ac.ir

 

بازدید امروز: 3