خانه :: اساتید :: اخبار
شکرلله شکرلله شکرلله
خدایا شکرت به خاطر بارش برف...شکرً لله ، شکرً لله ، شکرً لله...

خداوندا ! همانطور که با بارش رحمتت، آلودگیهای شهر را از بین بردی، رحمتی فرما تا آلودگیهای گناه هم از جامعه ما رخت بربندد ، خداوندا فرج آقا امام زمان عج را برسان که زندگی، هر چند در هوای آلوده سخت است ولی در جامعه رنگارنگ شده از گناهان، بسی سخت تر...

 

ببین باز می‌بارد آرام؛ برف
فریبا و رقصنده و رام؛ برف

عروسانه می‌آید از آسمان
در این حجله، آرام و پدرام؛ برف

جهان را سراسر سپیدی گرفت
به هر شاخه، هر شانه، هر بام؛ برف

نشسته به اندوه انبوه دشت
به بی‌برگی باغ ایام؛ برف

خزان هم به دامان مرگی خزید
کنون فصل سرد سرانجام؛ برف

فرو بسته یک شهر چشمان خویش
و می‌بارد آرام آرام؛ برف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکاس: محمود حسنی (کارشناس رصدخانه دانشگاه زنجان)


ارسال شده در مورخه: 27-10-1400