خانه :: اساتید :: اخبار
دانشجویان واحد ژئودزی در رصدخانه
رصد تعدادی از دانشجویان رشته نقشه برداری در رصدخانه 

دوشنبه شب مورخ 13 تیرماه 1401 تعدادی از دانشجویان رشته نقشه برداری (درس مبانی ژئودزی) به سرپرستی و هماهنگی آقای دکتر مجید عباسی از ساعت 21 الی 23 به رصد ماه با تلسکوپ 8 اینچ رصدخانه پرداختند.

همچنین طی همین شب، تعدادی از همکاران دانشگاه نیز به همراه خانواده طی هماهنگی قبلی از ساعت 20/30 الی 22 به رصد ماه و آشنایی با صور فلکی پرداختند.


ارسال شده در مورخه: 24-04-1401