خانه :: اساتید :: اخبار
رصد خورشید توسط دانش آموزان
بازدید دانش آموزان مدارس زنجان از رصدخانه 

در مورخ 25 تیرماه 1401 تعداد 50 نفر از دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی مدارس زنجان با هماهنگی و پیگیری آقای دکتر قاسمی (گروه مکانیک) از دانشکده های مختلف و رصدخانه گروه فیزیک بازدید نموده و با هماهنگی کارشناس رصدخانه به رصد لکه های خورشیدی با تلسکوپ 8 اینچ دابسونی پرداختند.

با تشکر از خانم زهرا حسنی بابت تهیه عکسهای خورشید.


ارسال شده در مورخه: 26-04-1401