خانه :: اساتید :: اخبار

-

-

-

-

طرح رصدخانه دانشگاه زنجان با مساحت 260 متر مربع در سال 1381 به همت تعدادی از اساتید گروه فیزیک و همکاری و مساعدت معاونت محترم اداری و مالی و دفتر طرحهای عمرانی وقت، در منتهی الیه جنوبی سایت دانشگاه به تصویب رسید و در سال 1389 ساختمان مربوطه مورد بهره برداری قرار گرفت. ساختمان این رصدخانه دو طبقه بوده و بر روی پشت بام آن، اتاق رصد مجموعه قرار دارد که گنبد 5/4 متری بالای آن، از دور خودنمایی می کند. اتاق رصد مجموعه، به قطر 80/3 و ارتفاع 20/2 متر و بصورت آجری اجرا شده است... ادامه
مدرسه فرزانگان زنجان در دانشکده علوم
بازدید 160 نفر از دانش آموزان مدرسه فرزانگان زنجان از دانشکده علومدر تاریخ 11 بهمن 1401 تعداد 160 نفر از دانش آموزان مقاطع هفتم و هشتم و نهم مدرسه دخترانه فرزانگان زنجان از آزمایشگاههای فیزیک، شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی دانشکده علوم بازدید نمودند که این بازدیدها با توضیحات و همکاری آقای دکتر صفری، آقای دکتر حعفریان، آقای دکتر ربانی، خانم صباحی همراه بود. ضمنا هماهنگی بازدیدها نیز به عهده مهندس حسین رستمی بود که مثل همیسه منظم ومرتب برگزار شد.

 


ارسال شده در مورخه: 12-11-1401