خانه :: اساتید :: اخبار

-

-

-

-

طرح رصدخانه دانشگاه زنجان با مساحت 260 متر مربع در سال 1381 به همت تعدادی از اساتید گروه فیزیک و همکاری و مساعدت معاونت محترم اداری و مالی و دفتر طرحهای عمرانی وقت، در منتهی الیه جنوبی سایت دانشگاه به تصویب رسید و در سال 1389 ساختمان مربوطه مورد بهره برداری قرار گرفت. ساختمان این رصدخانه دو طبقه بوده و بر روی پشت بام آن، اتاق رصد مجموعه قرار دارد که گنبد 5/4 متری بالای آن، از دور خودنمایی می کند. اتاق رصد مجموعه، به قطر 80/3 و ارتفاع 20/2 متر و بصورت آجری اجرا شده است... ادامه
مدارس سما و ریحانه رسول در داشکده علوم
بازدید دانش آموزان مدارس دخترانه سما و ریحانه رسول از دانشکده علومطی هفته جاری به مناسبت هفته مشاغل تعدادی از دانش آموزان مدارس دخترانه ریحانه رسول 2  و سمای زنجان پس از هماهنگی قبلی با روابط عمومی دانشگاه از آزمایشگاههای مختلف دانشکده علوم بازدید کردند. این بازدیدها با توضیحات تعدادی از همکاران و کارشناسان و اساتید محترم هیات علمی همراه بود که ضمن تشکر از این عزیزان تعدادی از عکسهای این برنامه ها را در ادامه می بینید:

همکاران این بازدیدها: آقایان دکتر ربانی، دکتر میرزایی، دکتر قادری، دکتر رسولی(دانشجوی دکتری)، رستمی، حسنی، صیدی و خانمها دکتر دلفانی، آل یاسین، پری نژاد، نمین

 


ارسال شده در مورخه: 30-02-1403