خانه :: اساتید :: اخبار
طرح رصدخانه دانشگاه زنجان با مساحت 260 متر مربع در سال 1381 به همت تعدادی از اساتید گروه فیزیک و همکاری و مساعدت معاونت محترم اداری و مالی و دفتر طرحهای عمرانی وقت، در منتهی الیه جنوبی سایت دانشگاه به تصویب رسید و در سال 1389 ساختمان مربوطه مورد بهره برداری قرار گرفت. ساختمان این رصدخانه دو طبقه بوده و بر روی پشت بام آن، اتاق رصد مجموعه قرار دارد که گنبد 5/4 متری بالای آن، از دور خودنمایی می کند. اتاق رصد مجموعه، به قطر 80/3 و ارتفاع 20/2 متر و بصورت آجری اجرا شده است... ادامه
بروزرسانی: 6-9-1400
ویدئوهای آموزشی رصدخانه

ویدئوهای آموزشی رصدخانه
آشنایی با رصدخانه

Your browser does not support the video tag.

آشنایی با تجهیزات رصدخانه

Your browser does not support the video tag.

در یک شب رصدی چه میگذرد؟

Your browser does not support the video tag.

ماه تنها قمر زمین

Your browser does not support the video tag.

آشنایی با صورت های فلکی

Your browser does not support the video tag.

ماه گرفتگی

Your browser does not support the video tag.

خورشید گرفتگی

Your browser does not support the video tag.

جهان

Your browser does not support the video tag.

30 سال با هابل

Your browser does not support the video tag.

منظومه شمسی

Your browser does not support the video tag.

بازدید امروز: 2