خانه :: اساتید :: اخبار

-

-

-

-

طرح رصدخانه دانشگاه زنجان با مساحت 260 متر مربع در سال 1381 به همت تعدادی از اساتید گروه فیزیک و همکاری و مساعدت معاونت محترم اداری و مالی و دفتر طرحهای عمرانی وقت، در منتهی الیه جنوبی سایت دانشگاه به تصویب رسید و در سال 1389 ساختمان مربوطه مورد بهره برداری قرار گرفت. ساختمان این رصدخانه دو طبقه بوده و بر روی پشت بام آن، اتاق رصد مجموعه قرار دارد که گنبد 5/4 متری بالای آن، از دور خودنمایی می کند. اتاق رصد مجموعه، به قطر 80/3 و ارتفاع 20/2 متر و بصورت آجری اجرا شده است... ادامه
بروزرسانی: 6-9-1400
ویدئوهای آموزشی رصدخانه

ویدئوهای آموزشی رصدخانه
آشنایی با رصدخانه

آشنایی با تجهیزات رصدخانه

در یک شب رصدی چه میگذرد؟

ماه تنها قمر زمین

آشنایی با صورت های فلکی

ماه گرفتگی

خورشید گرفتگی

جهان

30 سال با هابل

منظومه شمسی

بازدید امروز: 3