خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 28-7-1397
اخبار رصدخانه

برگزاری شب رصدی برای تعدادی از همکاران و دبیران فیزیک اداره کل آموزش و پرورش ناحیه یک زنجان

 

تعداد 60نفر از دبیران فیزیک، ریاضی، شیمی، زمین شناسی و جغرافی اداره کل آموزش و پرورش ناحیه یک زنجان طی هماهنگی های قبلی با روابط عمومی دانشگاه در تاریخ های 97/6/26 و 97/7/25 از ساعت 18 الی 22 از رصدخانه دانشگاه بازدید نمودند.

جزئیات این برنامه شامل حضور مهمانان در سالن هماهیش رصدخانه و توضیحات مفصل کارشناس محترم رصدخانه در خصوص نجوم آماتوری، سپس بازدید از تلسکوپها و موزه ابزارآلات نجومی رصدخانه و در پایان رصد عملی ماه و سیارات مریخ، مشتری و زحل با تلسکوپهای پرتابل و اصلی رصدخانه بود که بسیار مورد توجه و استفاده این عزیزان قرار گرفت.

همکارانی که در این رصد مارا یاری نمودند: خانم ستاره حسنوند و خامنم فهیمه شکیبا دانشجویان کارشناسی ارشد اختر فیزیک

تعدادی از عکسهای این برنامه

بازدید امروز: 2