خانه :: اساتید :: اخبار

-

-

-

-

طرح رصدخانه دانشگاه زنجان با مساحت 260 متر مربع در سال 1381 به همت تعدادی از اساتید گروه فیزیک و همکاری و مساعدت معاونت محترم اداری و مالی و دفتر طرحهای عمرانی وقت، در منتهی الیه جنوبی سایت دانشگاه به تصویب رسید و در سال 1389 ساختمان مربوطه مورد بهره برداری قرار گرفت. ساختمان این رصدخانه دو طبقه بوده و بر روی پشت بام آن، اتاق رصد مجموعه قرار دارد که گنبد 5/4 متری بالای آن، از دور خودنمایی می کند. اتاق رصد مجموعه، به قطر 80/3 و ارتفاع 20/2 متر و بصورت آجری اجرا شده است... ادامه
بروزرسانی: 28-7-1397
اخبار رصدخانه

برگزاری شب رصدی برای تعدادی از همکاران و دبیران فیزیک اداره کل آموزش و پرورش ناحیه یک زنجان

 

تعداد 60نفر از دبیران فیزیک، ریاضی، شیمی، زمین شناسی و جغرافی اداره کل آموزش و پرورش ناحیه یک زنجان طی هماهنگی های قبلی با روابط عمومی دانشگاه در تاریخ های 97/6/26 و 97/7/25 از ساعت 18 الی 22 از رصدخانه دانشگاه بازدید نمودند.

جزئیات این برنامه شامل حضور مهمانان در سالن هماهیش رصدخانه و توضیحات مفصل کارشناس محترم رصدخانه در خصوص نجوم آماتوری، سپس بازدید از تلسکوپها و موزه ابزارآلات نجومی رصدخانه و در پایان رصد عملی ماه و سیارات مریخ، مشتری و زحل با تلسکوپهای پرتابل و اصلی رصدخانه بود که بسیار مورد توجه و استفاده این عزیزان قرار گرفت.

همکارانی که در این رصد مارا یاری نمودند: خانم ستاره حسنوند و خامنم فهیمه شکیبا دانشجویان کارشناسی ارشد اختر فیزیک

تعدادی از عکسهای این برنامه

بازدید امروز: 9