خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 28-12-1400
اعضا و موسسات عضو هیـأت امنا و کمیسیون دائمی

 

 اعضای حقیقی و حقوقی هیات امنای دانشگاه های منطقه زنجان

عنوان

نام و نام خانوادگی

سمت

 

 

اعضای حقوقی

 

دکتر محمدعلی زلفی گل

وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنا  

دکتر محمد سلیمانی

قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه              

دکتر محسن افشارچی

رییس محترم کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه وعضو حقیقی هیات امنا        

دکتر جلال بازرگان

 سرپرست محترم دانشگاه زنجان و دبیر هیأت امنا  

جناب آقای امیرحسین آقاجانی

نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور

اعضای حقیقی

آیت اله علی خاتمی

عضو محترم هیات امنا

مهندس علی نیکزاد

عضو محترم هیات امنا

دکتر مصطفی طاهری

عضو محترم هیات امنا                                      

مهندس مجید عشقی

عضو محترم هیات امنا 

مهندس قاسم کرمی

عضو محترم هیات امنا

 

 

لیست اعضای محترم کمیسیون دایمی دانشگاه زنجان

عنوان

نام و نام خانوادگی

سمت

 

اعضای حقوقی

 

دکترمحسن افشارچی

رییس محترم کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه زنجان

دکتر جلال بازرگان

 رئیس محترم دانشگاه زنجان، دبیر هیأت امنا و کمیسیون دائمی

دکتر شهاب کسکه

معاون محترم مرکزهیأتهای امنا وهیات ممیزی  وزارت علوم

سرکارخانم اعظم غلامعلی مجدآبادی نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور

اعضای حقیقی

 

دکتر هاشم داداش پور 

عضو محترم کمیسون دائمی

دکتر مسعود گنجی

عضو محترم کمیسون دائمی

دکتر امیر مومنی هزاوه

عضو محترم کمیسیون دائمی

دکتر داود عباسی 

عضو محترم کمیسیون دائمی

دکتر مرتضی موحدی فاضل

عضو محترم کمیسیون دائمی

 
 

لیست اعضای محترم کمیسیون دایمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه  -زنجان

عنوان

نام و نام خانوادگی

سمت

 

اعضای حقوقی

 

دکتر یوسف ثبوتی

رییس محترم کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه  -زنجان

دکتر بابک کریمی

رییس محترم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه - زنجان

دکتر شهاب کسکه

معاون محترم مرکزهیأتهای امنا وهیات ممیزی  وزارت علوم

سرکارخانم اعظم غلامعلی مجدآبادی  

نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور

 

اعضای حقیقی

 

مهندس فرهاد بهرامی

عضو محترم کمیسیون دائمی

دکتر محمد رضا حیدری خواجه پور  

عضو محترم کمیسیون دائمی

دکتر علی زلفی گل

عضو محترم کمیسیون دائمی

دکتر جواد صالحی

عضو محترم کمیسیون دائمی

بازدید امروز: 4