خانه :: اساتید :: اخبار

-

-

-

-

اهم خدمات مدیریت طرحهای عمرانی عبارت است از:
1- فراخوان مشاوران و پيمانکاران 2- برگزاری مناقصات مشاوران و پيمانکاران 3- انتخاب پيمانکاران و مشاوران پروژه های عمرانی 4- برآورد اوليه پروژه های عمرانی 5- تعيين ناظرين پروژه ها 6- انتخاب زمين پروژه ها 7- بررسی صورت وضعيتهای موقت و قطعی وتعديلهای مربوطه 8- تعامل و با مديريتهای محترم حوزه معاونت پشتيبانی 9- پيگيری و پيشنهاد اعتبار مورد نياز جهت احداث ويا تکميل پروژه ها 10- تحويل موقت و قطعی پروژه ها 11- شرکت در جلسات شورای فنی استان و کميته برنامه ريزی وارائه گزارش عملکرد (جذب ريالی-پيشرفت فيزيکی پروژه ها) به رياست محترم دانشگاه- معاونت محترم پشتيبانی-استانداری-فرمانداری-وزارت بهداشت،نهاد دفتر مقام معظم رهبری ،رياست محترم جمهوری و وزارت کشور ،در قالب فرم و 12- برگزاری مناقصات تعمير و نگهداری سيستم تاسيسات برقی و مکانيکی و ... ادامه

آمار سایت

بازديد امروز: 7
بازديد ديروز: 8
بازديد کل: 52129
بروزرسانی: 13-9-1402
پکیج تصفیه فاضلاب خوابگاه برادران

فاز اول پکیج تصفیه فاضلاب خوابگاه برادران با ظرفیت 400 متر مکعب در شبانه روز در سال 1381 با هزینه 600 میلیون ریال احداث گردید.

راه اندازی مجدد پکیج تصفیه فاضلاب مجتمع خوابگاهی برادران با دبی ورودی 400 متر مکعب در شبانه روز در سال 1393  باهزینه 6000 میلیون ريال صورت گرفت.

فرآیند تصفیه: هوادهی گسترده

دبی ماکزیمم ورودی: 9/3 لیتر در ثانیه

 

بازدید امروز: 3