خانه :: اساتید :: اخبار

-

-

-

-

اهم خدمات مدیریت طرحهای عمرانی عبارت است از:
1- فراخوان مشاوران و پيمانکاران 2- برگزاری مناقصات مشاوران و پيمانکاران 3- انتخاب پيمانکاران و مشاوران پروژه های عمرانی 4- برآورد اوليه پروژه های عمرانی 5- تعيين ناظرين پروژه ها 6- انتخاب زمين پروژه ها 7- بررسی صورت وضعيتهای موقت و قطعی وتعديلهای مربوطه 8- تعامل و با مديريتهای محترم حوزه معاونت پشتيبانی 9- پيگيری و پيشنهاد اعتبار مورد نياز جهت احداث ويا تکميل پروژه ها 10- تحويل موقت و قطعی پروژه ها 11- شرکت در جلسات شورای فنی استان و کميته برنامه ريزی وارائه گزارش عملکرد (جذب ريالی-پيشرفت فيزيکی پروژه ها) به رياست محترم دانشگاه- معاونت محترم پشتيبانی-استانداری-فرمانداری-وزارت بهداشت،نهاد دفتر مقام معظم رهبری ،رياست محترم جمهوری و وزارت کشور ،در قالب فرم و 12- برگزاری مناقصات تعمير و نگهداری سيستم تاسيسات برقی و مکانيکی و ... ادامه

آمار سایت

بازديد امروز: 94
بازديد ديروز: 14
بازديد کل: 35988
بروزرسانی: 21-10-1399
شرح خدمات

 1. تهیه طرح جامع دانشگاه؛
 2. تکمیل، تجهیز و توسعه پروژه‌های ساختمانی و تاسیساتی دانشگاه؛
 3. بررسی‌های کارشناسی و امکان سنجی فضاهای کالبدی دانشگاه؛
 4. انتخاب مشاور و تعیین ناظرين پروژه ها  و عقد قرارداد؛
 5. برگزاری مناقصات تعیین پيمانکاران و عقد قراداد؛
 6. هدایت و أخذ مشاور فنی از شورای عالی معماری و فنی جهت تصویب طرح های معماری و ابنیه های جدید؛
 7. تصویب نهایی طرح مشاور؛
 8. نظارت عالیه بر عملکرد مهندسان مشاور و پیمانکاران و ارزشیابی و بازرسی عملیات اجرایی و تحویل پروژه از مشاور و نظارت بر اجرای پروژه‌ها و فعالیت‌های عمرانی دانشگاه و ارائه راه حل‌های لازم جهت پیشبرد و تسریع امور؛
 9. تایید واگذاری پروژه بعهده کمیته امور عمرانی دانشگاه (متشکل از اداره کل طرح های عمرانی و پشتیبانی، مدیریت بودجه دانشگاه، مدیر کل امور مالی دانشگاه) است؛
 10. تهیه ریز متره، بررسی صورت وضعيتهای موقت و قطعی وتعديل‌های مربوطه؛
 11. مطالعه اوليه و تهيه نقشه و مشخصات برخی از پروژه های عمرانی؛
 12. نگهداری و ضبط نقشه‌ها و مدارک فنی در بایگانی مدارک این دفتر؛
 13. شرکت در جلسات شورای فنی استان و کميته برنامه ريزی وارائه گزارش عملکرد (جذب ريالی-پيشرفت فيزيکی پروژه ها) به رياست محترم دانشگاه
 14. رسیدگی به مطالبات پیمانکاران و مهندسین مشاور از قبیل حق الزحمه‌ها، صورت وضعیت‌ها و...؛
 15. تنظیم اسناد مالی پیمانکاران و مهندسان مشاور و شرکت‌ها جهت آزاد نمودن سپرده‌ها و ضمانت نامه‌ها؛
 16. شرکت در جلسات شورای فنی استان و کميته برنامه ريزی وارائه گزارش عملکرد (جذب ريالی-پيشرفت فيزيکی پروژه ها)؛
 17. پیگیری امور مربوط به اخذ انشعابات آب، برق، گاز و مخابرات پروژه‌های دانشگاهی؛
 18. انجام امور مربوط به کارشناسی سیستم آبرسانی، آبیاری و تصفیه فاضلاب و مدیریت سبز؛
 19. تهیه و تدوین بانک اطلاعاتی مربوط به شناسنامه متراژ فضاها و اطلاعات مورد نیاز اولیه جهت مقاوم سازی لرزه‌ای ساختمان‌های دانشگاه به وسیله نرم افزارهای روز؛
 20. مطالعات و پیشنهادهای فنی در رابطه با استفاده از فناوریهای نوین و کمک به جهت گیری سیستم های تاسیسات به سمت بهینه سازی مصرف انرژی؛
 21. تهیه گزارش اقدامات مدیریت سبز؛
 22. امورات دبیرخانه مدیریت سبز؛
 23. برگزاری نمایشگاه های مدیریت سبز و حضور در جلسات مدیریت سبز؛
 24. برگزاری همایش‌ها و بینارهای تخصصی مدیریت سبز
 25. برگزاری کارگاه‌ها و دوره های آموزشی در حوزه مدیریت سبز

 

بازدید امروز: 4