خانه :: اساتید :: اخبار

-

-

-

-

اهم خدمات مدیریت طرحهای عمرانی عبارت است از:
1- فراخوان مشاوران و پيمانکاران 2- برگزاری مناقصات مشاوران و پيمانکاران 3- انتخاب پيمانکاران و مشاوران پروژه های عمرانی 4- برآورد اوليه پروژه های عمرانی 5- تعيين ناظرين پروژه ها 6- انتخاب زمين پروژه ها 7- بررسی صورت وضعيتهای موقت و قطعی وتعديلهای مربوطه 8- تعامل و با مديريتهای محترم حوزه معاونت پشتيبانی 9- پيگيری و پيشنهاد اعتبار مورد نياز جهت احداث ويا تکميل پروژه ها 10- تحويل موقت و قطعی پروژه ها 11- شرکت در جلسات شورای فنی استان و کميته برنامه ريزی وارائه گزارش عملکرد (جذب ريالی-پيشرفت فيزيکی پروژه ها) به رياست محترم دانشگاه- معاونت محترم پشتيبانی-استانداری-فرمانداری-وزارت بهداشت،نهاد دفتر مقام معظم رهبری ،رياست محترم جمهوری و وزارت کشور ،در قالب فرم و 12- برگزاری مناقصات تعمير و نگهداری سيستم تاسيسات برقی و مکانيکی و ... ادامه

آمار سایت

بازديد امروز: 8
بازديد ديروز: 4
بازديد کل: 52432
بروزرسانی: 13-9-1402
هوشمند سازی موتورخانه های ساختمان مرکزی و سلف سرویس مرکزی

 

موتور خانه های هوشمندسازی شده شامل: ساختمان مرکزی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشکده علوم، دانشکده علوم انسانی، دانشکده علوم اجتماعی

سال اجرا: 1396

هزینه اجرا: 140 میلیون ريال

درصد متوسط کاهش مصرف نسبت به روش دستی به طور متوسط: 50 %

کاهش مصرف گاز پس از هوشمند سازی موتورخانه ها و مقایسه آن با وضعیت دستی

در سال 1396 میزان مصرف گاز موتورخانه ساختمان مرکزی دانشگاه 52/2% کاهش یافته است. مقدار کاهش در سال 1397 و 1398 به ترتیب 50/6% و 48/1% می باشد.

بازدید امروز: 2