خانه :: اساتید :: اخبار

-

-

-

-

اهم خدمات مدیریت طرحهای عمرانی عبارت است از:
1- فراخوان مشاوران و پيمانکاران 2- برگزاری مناقصات مشاوران و پيمانکاران 3- انتخاب پيمانکاران و مشاوران پروژه های عمرانی 4- برآورد اوليه پروژه های عمرانی 5- تعيين ناظرين پروژه ها 6- انتخاب زمين پروژه ها 7- بررسی صورت وضعيتهای موقت و قطعی وتعديلهای مربوطه 8- تعامل و با مديريتهای محترم حوزه معاونت پشتيبانی 9- پيگيری و پيشنهاد اعتبار مورد نياز جهت احداث ويا تکميل پروژه ها 10- تحويل موقت و قطعی پروژه ها 11- شرکت در جلسات شورای فنی استان و کميته برنامه ريزی وارائه گزارش عملکرد (جذب ريالی-پيشرفت فيزيکی پروژه ها) به رياست محترم دانشگاه- معاونت محترم پشتيبانی-استانداری-فرمانداری-وزارت بهداشت،نهاد دفتر مقام معظم رهبری ،رياست محترم جمهوری و وزارت کشور ،در قالب فرم و 12- برگزاری مناقصات تعمير و نگهداری سيستم تاسيسات برقی و مکانيکی و ... ادامه

آمار سایت

بازديد امروز: 15
بازديد ديروز: 12
بازديد کل: 52215
بروزرسانی: 11-2-1400
راه اندازی سامانه اطلاعات مکانی دانشگاه (GIS)

بخشی از کاربرد های سامانه اطلاعات مکانی دانشگاه (GIS):
-  مستند سازی و آرشیو دقیق اطلاعات مکانی و آماری؛
-  امکان تحلیل و مدیریت صحیح بر شبکه‌های تاسیساتی و ابنیه دانشگاه؛
-  مدیریت بحران به واسطه داشتن اطلاعات دقیق مکانی و آماری،
-  نمایش و تعیین موقعیت دقیق شبکه های فاضلاب، برق، آب فیبر نوری و ...؛
-  نمایش نقشه های تاسیسات هر طبقه از ساختمان‌های انتخابی و شبکه های تاسیساتی دانشگاه؛
-  مشاهده سابقه تعمیر و یا تعویض یک قطعه در تاسیسات منتخب؛
-  پایش میزان مصرف انرژی در هر ساختمان؛
-  گزارش گیری ازمیزان مصرف منابع انرژی از هر ساختمان و استفاده از روش های تشویقی و بازدارنده؛
-  ایجاد بانک تصویری از کلیه عوارض موجود در دانشگاه؛
 - قابلیت دسته‌بندی اراضی موجود در محوطه دانشگاه با توجه به کاربری؛
-  مشاهده و گزارش‌گیری از پروژه‌های عمرانی در بازه زمانی ارائه ‌شده و ...

بازدید امروز: 2