خانه :: اساتید :: اخبار

-

-

-

-

اهم خدمات مدیریت طرحهای عمرانی عبارت است از:
1- فراخوان مشاوران و پيمانکاران 2- برگزاری مناقصات مشاوران و پيمانکاران 3- انتخاب پيمانکاران و مشاوران پروژه های عمرانی 4- برآورد اوليه پروژه های عمرانی 5- تعيين ناظرين پروژه ها 6- انتخاب زمين پروژه ها 7- بررسی صورت وضعيتهای موقت و قطعی وتعديلهای مربوطه 8- تعامل و با مديريتهای محترم حوزه معاونت پشتيبانی 9- پيگيری و پيشنهاد اعتبار مورد نياز جهت احداث ويا تکميل پروژه ها 10- تحويل موقت و قطعی پروژه ها 11- شرکت در جلسات شورای فنی استان و کميته برنامه ريزی وارائه گزارش عملکرد (جذب ريالی-پيشرفت فيزيکی پروژه ها) به رياست محترم دانشگاه- معاونت محترم پشتيبانی-استانداری-فرمانداری-وزارت بهداشت،نهاد دفتر مقام معظم رهبری ،رياست محترم جمهوری و وزارت کشور ،در قالب فرم و 12- برگزاری مناقصات تعمير و نگهداری سيستم تاسيسات برقی و مکانيکی و ... ادامه

آمار سایت

بازديد امروز: 43
بازديد ديروز: 15
بازديد کل: 52529
بروزرسانی: 13-9-1402
پکیج تصفیه خانه فاضلاب خوابگاه های خواهران و سلف سرویس مرکزی

فاضلاب خروجی خوابگاههای خواهران قبل از اجرای این طرح از طریق یک واحد سپتیک کنترل و به رودخانه مجاور هدایت می شد که به دلیل مشکلات بوجود آمده و مسائل زیست محیطی، طرح اجرای خط انتقال فاضلاب خوابگاههای خواهران و سلف سرویس بصورت مشترک به محل احداث تصفیه خانه متمرکز و احداث پکیج تصفیه خانه فاضلاب خوابگاه های خواهران و سلف سرویس مرکزی مورد اجرا قرار گرفت.

محل جانمایی در سایت محوطه

تصاویر اجرایی

پکیج تصفیه خانه فاضلاب خوابگاه های خواهران و سلف سرویس مرکزی با دبی ورودی 660 متر مکعب در شبانه روز در سال 1395 با هزینه 27000 میلیون ریال احداث گردید.

فرآیند تصفیه: هوادهی گسترده با حذف ازت

دبی ماکزیمم ورودی: 30 لیتر در ثانیه

راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب خوابگاه های خواهران و سلف سرویس مرکزی 

بازدید امروز: 6