خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 16-4-1398
معرفی معاونت

 

دکتر داود عباسی 
معاون برنامه ریزی و نظارت
پست-الکترونیک:  d.abbasi@znu.ac.ir 
تلفن:  33052851-024
فکس: 32283162-024

 

 

دوره معاونت
93.07.19- 91.07.09
دکتر سعید بیگدلی
  93.7.20 -  ادامه دارد  
دکترداود عباسی

اهداف و وظایف

اهداف

 • ۱- تبيين چشم‌انداز و برنامه راهبردي دانشگاه زنجان در راستاي سند چشم‌انداز بيست‌ساله كشور
 • ۲- بهره‌مندي از تجربه‌هاي ارزشمند داخلي و خارجي در راستاي ارتقاء جايگاه دانشگاه زنجان
 • ۳- استقرار تفكر راهبردي در سطوح مختلف مديريتي دانشگاه زنجان
 • ۴- بهسازي منابع انساني، اصلاح ساختار و فرآيندها متناسب با اهداف و برنامه راهبردي دانشگاه زنجان

وظايف کلي

 • ۱- مطالعه و ارائه رهنمودهاي لازم براي مشاركت هر چه بيشتر دانشگاه زنجان در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست‌‌ساله ساله كشور
 • ۲- سياستگذاري و اجراي طرح‌هاي مطالعاتي براي انتقال تجربه دانشگاه‌هاي داخل و خارج
 • ۳- تهيه و تدوين برنامه راهبردي و بازنگري مستمر آن براي پاسخگويي مناسب به الزامات و انتظارات محيط فعاليت دانشگاه زنجان
 • ۴- تهيه و تدوين طرح‌ها و برنامه‌هاي عملياتي در زمينه‌هاي آموزشي، پژوهشي، دانشجويي، فرهنگي، اداري و مالي در راستاي برنامه راهبردي دانشگاه زنجان با همكاري معاونت ذيربط و همچنين نظارت و ارزيابي آن‌ها
 • ۵- اصلاح ساختار و تشكيلات دانشگاه زنجان و برنامه‌ريزي نيروي انساني آن
 • ۶- اجراي طرح‌هاي مرتبط با بهبود سيستم‌ها و روش‌هاي كار دانشگاه زنجان و استقرار نظام بهبود مستمر
 • ۷- توليد ايده‌هاي جديد و اشاعه فرهنگ استفاده از طرح‌هاي نوآورانه در دانشگاه زنجان
 • ۸- طراحي و استقرار نظام پايش مستمر عملكرد واحدها، شناسايي شكاف‌هاي عملكردي و ارائه پيشنهاد اصلاح
 • ۹- مطالعه مستمر براي بهبود نظام فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه زنجان متناسب با پيشرفت تكنولوژي
 • ۱۰- برنامه‌ريزي به منظور حفظ كرامت مردم در نظام اداري
 • ۱۱- برآورد و تخصيص بودجه هزينه‌اي (جاري) و سرمايه‌اي (عمراني) دانشگاه زنجان با رويكرد عملياتي و نظارت بر عملكرد آن

بازدید امروز: 5