خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 4-7-1401
دفتر ریاست

معرفی همکاران دفتر ریاست

علی رضا حاجیلو
مدیر دفتر ریاست

Email: [at]znu.ac.ir

 

حسن اسلامی

مسئول دفتر ریاست

Email:riasat[at]znu.ac.ir

 

 

سیده ل. موسوی
کارشناس امور دفتری و بایگانی

Email: musavi.leila[at]gmail.com

 

بازدید امروز: 6