خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 22-6-1402
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 واحد سازمانی مربوطه : 1-حوزه وزارتي ‏(18)
  وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری      
  مشاوروزیر   82234020  
  مشاور و دستیار وزیر 82234568 82234020  
  قائم مقام وزیر 82234020    
  مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی 82234020-1 82234022  
  قائم مقام وزير در امور بين‌الملل و رئيس مركز همكاريهاي علمي بين‌المللي 82234220-3 88575751, 82236688  
  رئیس مرکز هیأت‌های امناء وهیأت ممیزه مرکزی 82234170-1 88575738  
  مشاور وزير و مدير كل دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات 82234250-82234260 88575821  
  سفیر ونماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران دریونسکو 82234081    
  مدیر کل روابط عمومی 82234060 82234070  
  مدير كل دبيرخانه هيأت مركزي گزينش كاركنان 2و82234140    
  مشاور وزير ورئيس مركزحراست 82234100-3 88575812  
  رئيس مركز نظارت و ارزيابي آموزش عالي 82233921 88575642  
  دبیر كل کمیسیون ملی یونسکو درايران 2227825-2279885 22252536  
  رئیس مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور 82233048 88575671  
  مشاوروزيرومسئول هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و هیأتهای علمی دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی وپژوهشی 82234415 82236621  
  رئیس دبیر خانه هیأت مرکزی گزینش دانشجو 88923774 88922259  
  رئيس مركز جذب اعضاي هيئت علمي 88575647-51 88900024  
 واحد سازمانی مربوطه : 2-معاونت اداري ، مالي و مديريت منابع ‏(7)
  معاون اداري ، مالي و مديريت منابع 82233301    
  مدیرکل اموراداری و پشتیبانی 82233700-1 82233707  
  ذیحساب و مدیر کل امور مالی 82233665-6 82233676  
  مدير کل نظارت برطرح های عمرانی 82233334 82233396  
  سرپرست دفتر برنامه،بودجه وتشکیلات 82233310-1 88575754  
  مشاور معاون اداري،مالي و دبیر ستاد امور رفاهی 82233380-1 82233388  
  مدير کل تحول اداری وفناوری اطلاعات 82233411 88575800  
 واحد سازمانی مربوطه : 3-معاونت آموزشي ‏(4)
  معاون آموزشی 82233901-2 88575633  
  مدير كل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی 8223850-1 88575643  
  مدیرکل دفترگسترش آموزش عالی 82233960-1 88575639  
  مدير كل دفتر آموزش عالی غيردولتي 82233870 88575635  
 واحد سازمانی مربوطه : 4-معاونت فرهنگي و اجتماعي ‏(3)
  معاون فرهنگی ـ اجتماعی 02و82233200 82233209  
  مدير كل دفترسياست گذاري و برنامه‌ريزي فرهنگي واجتماعي 82233210-12 82233233  
  مديركل پشتيباني امورفرهنگي واجتماعي 82233240-3 88575674  
 واحد سازمانی مربوطه : 5-معاونت پژوهش و فناوري ‏(4)
  معاون پژوهش و فناوري 82233500-82233509 88575677 Deputy.rt@msrt.ir
  مدیر کل دفترسياستگذاري وبرنامه ريزي امورپژوهشي 82233520-82233570 88575678  
  مدیرکل دفتر برنامه‌ريزي امورفناوري 82233470-82233490 88575662-82233474  
  مدیر کل دفتر حمايت و پشتیبانی امورپژوهشي وفناوري 82233518 88575802  
 واحد سازمانی مربوطه : 6-معاونت حقوقی و امور مجلس ‏(4)
  معاون حقوقی وامورمجلس 82233600-82233616 88575696  
  مدیرکل دفترامورمجلس 82233641 88575717  
  سرپرست اداره كل تنقيح لوايح 82233600 88575697  
  سرپرست دفترحقوقی 82233620 88575715  
 واحد سازمانی مربوطه : 7-سازمان اموردانشجویان ‏(11)
  معاون وزیر ورئیس سازمان اموردانشجویان 96664601-96664602 88838322  
  معاونت اموردانشجويان داخل سازمان 96664301    
  معاونت پشتيباني ومديريت منابع 96664501    
  سرپرست اداره کل بورس و اعزام دانشجویان 96664421    
  مدیر کل تربیت بدنی 96664361    
  سرپرست اداره کل اموردانشجویان شاهد وایثارگر 96664391    
  مديركل دانشجويان غيرايراني 96664341    
  مدیرکل اموردانش آموختگان 96664551    
  سرپرست دفترامورحقوقی وپاسخگوی به شکایات 96664111    
  سرپرست دفترمشاوره وسلامت 96664471    
  رئيس حوزه رياست و روابط عمومي 96664609  

بازدید امروز: 21