خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 20-7-1394
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 واحد سازمانی مربوطه : 1-حوزه وزارتي ‏(18)
دکتر محمد فرهادی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری      
دکترمحسن تهرانی زاده مشاوروزیر   82234020  
دکترآیدین مولازاده مشاور و دستیار وزیر 82234568 82234020  
دکترمحمدسعید تسلیمی قائم مقام وزیر 82234020    
دكترعبدالحسين فريدون مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی 82234020-1 82234022  
دکتر حسين سالار آملي قائم مقام وزير در امور بين‌الملل و رئيس مركز همكاريهاي علمي بين‌المللي 82234220-3 88575751, 82236688  
دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی رئیس مرکز هیأت‌های امناء وهیأت ممیزه مرکزی 82234170-1 88575738  
دکترمحمدحسین ملک احمدی مشاور وزير و مدير كل دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات 82234250-82234260 88575821  
دكتراحمد جلالي سفیر ونماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران دریونسکو 82234081    
دكتر مهدخت بروجردي مدیر کل روابط عمومی 82234060 82234070  
امیر نصرالدین پور تقوی مدير كل دبيرخانه هيأت مركزي گزينش كاركنان 2و82234140    
دكترداريوش سليمي مشاور وزير ورئيس مركزحراست 82234100-3 88575812  
دكتر سعدان زكايي رئيس مركز نظارت و ارزيابي آموزش عالي 82233921 88575642  
دکترسعدالله نصیری قیداری دبیر كل کمیسیون ملی یونسکو درايران 2227825-2279885 22252536  
دکتر ابوالفضل خوش منش رئیس مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور 82233048 88575671  
--- مشاوروزيرومسئول هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و هیأتهای علمی دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی وپژوهشی 82234415 82236621  
دكتر سید مرتضی نوربخش رئیس دبیر خانه هیأت مرکزی گزینش دانشجو 88923774 88922259  
حجت الاسلام والمسلمين دكترمحمدرضا رضوان طلب رئيس مركز جذب اعضاي هيئت علمي 88575647-51 88900024  
 واحد سازمانی مربوطه : 2-معاونت اداري ، مالي و مديريت منابع ‏(7)
دكترمحمدحسين اميد معاون اداري ، مالي و مديريت منابع 82233301    
دکترمحمدباقر شیخی مدیرکل اموراداری و پشتیبانی 82233700-1 82233707  
هادي سحابي ذیحساب و مدیر کل امور مالی 82233665-6 82233676  
دكترمهرالله رخشاني مهر مدير کل نظارت برطرح های عمرانی 82233334 82233396  
دکترمحمدمهدی لطفی سرپرست دفتر برنامه،بودجه وتشکیلات 82233310-1 88575754  
هادي نظرپور مشاور معاون اداري،مالي و دبیر ستاد امور رفاهی 82233380-1 82233388  
دكترعلي معيني مدير کل تحول اداری وفناوری اطلاعات 82233411 88575800  
 واحد سازمانی مربوطه : 3-معاونت آموزشي ‏(4)
دکترمجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی 82233901-2 88575633  
دكتر عبدالرحيم نوه ابراهيم مدير كل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی 8223850-1 88575643  
دکتراصغر مولایی دهکردی مدیرکل دفترگسترش آموزش عالی 82233960-1 88575639  
دكتر كارن ابري نيا مدير كل دفتر آموزش عالی غيردولتي 82233870 88575635  
 واحد سازمانی مربوطه : 4-معاونت فرهنگي و اجتماعي ‏(3)
دكترسيدضياء هاشمي معاون فرهنگی ـ اجتماعی 02و82233200 82233209  
دكترفريدون رحيم زاده مدير كل دفترسياست گذاري و برنامه‌ريزي فرهنگي واجتماعي 82233210-12 82233233  
دكترحسين ميرزايي مديركل پشتيباني امورفرهنگي واجتماعي 82233240-3 88575674  
 واحد سازمانی مربوطه : 5-معاونت پژوهش و فناوري ‏(4)
دكتروحيد احمدي معاون پژوهش و فناوري 82233500-82233509 88575677 Deputy.rt@msrt.ir
دکترمحسن شریفی مدیر کل دفترسياستگذاري وبرنامه ريزي امورپژوهشي 82233520-82233570 88575678  
دکترخسرو پیری مدیرکل دفتر برنامه‌ريزي امورفناوري 82233470-82233490 88575662-82233474  
دكتر جلال بختياري مدیر کل دفتر حمايت و پشتیبانی امورپژوهشي وفناوري 82233518 88575802  
 واحد سازمانی مربوطه : 6-معاونت حقوقی و امور مجلس ‏(4)
دکترمحمد روشن معاون حقوقی وامورمجلس 82233600-82233616 88575696  
دكترعلي مجد مدیرکل دفترامورمجلس 82233641 88575717  
دكترلعيا جنيدي سرپرست اداره كل تنقيح لوايح 82233600 88575697  
دكترحسين سيمايي صراف سرپرست دفترحقوقی 82233620 88575715  
 واحد سازمانی مربوطه : 7-سازمان اموردانشجویان ‏(11)
دکتر مجتبي صديقي معاون وزیر ورئیس سازمان اموردانشجویان 96664601-96664602 88838322  
دكترسيدابوالحسن رياضي معاونت اموردانشجويان داخل سازمان 96664301    
مهندس علی پرهیزکارابیانه معاونت پشتيباني ومديريت منابع 96664501    
دکترابراهیم حاجی زاده سرپرست اداره کل بورس و اعزام دانشجویان 96664421    
دكترمحمد پوركياني مدیر کل تربیت بدنی 96664361    
سیدمهدی حسینی سرپرست اداره کل اموردانشجویان شاهد وایثارگر 96664391    
دكترصمد حاج جباري مديركل دانشجويان غيرايراني 96664341    
دکترمحمد مهدوی مدیرکل اموردانش آموختگان 96664551    
- سرپرست دفترامورحقوقی وپاسخگوی به شکایات 96664111    
دكترحميد يعقوبي سرپرست دفترمشاوره وسلامت 96664471    
حمید خوش گفتار رئيس حوزه رياست و روابط عمومي 96664609  

بازدید امروز: 4