خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 29-9-1400
نشریه رویداد (نشریه خبری، فرهنگی دانشگاه زنجان)

ویژه نامه شاخص ها، دستاوردها و اقدامات ویژه دانشگاه زنجان در دولت های دهم و یازدهم 1400-1392  
سال بیست و یک، شماره سی و سه، ویژه نامه آغاز سال تحصیلی، پاییز 1398  
سال بیستم، شماره سی و دو، ویژه نامه هفته پژوهش، پاییز 97  
سال بیستم، شماره سی و یک، ویژه نامه آغاز سال تحصیلی، پاییز 1397  
 
 
 
سال چهاردهم، شماره بیست و هفتم، ویژه نامه عملکرد دانشگاه زنجان، پاییز 1391  

سال چهاردهم، شماره بیست و ششم، ویژه نامه آغاز سال تحصیلی، تابستان 1391

 
سال سیزدهم، شماره بیست و پنجم، ویژه نامه عملکرد دانشگاه زنجان، پاییز 1390  
سال سیزدهم، شماره بیست و چهارم، ویژه نامه آغاز سال تحصیلی، تابستان و پاییز 1390  
بروشور معرفی دانشگاه زنجان  
بروشور معرفی دانشکده علوم  
بروشور معرفی دانشکده علوم انسانی  
بروشور معرفی دانشکده کشاورزی  
بروشور معرفی دانشکده مهندسی  
سال دوازدهم، شماره بیست و سوم، ویژه نامه آغاز سال تحصیلی ، تابستان 1389  
سال دوازدهم، شماره بیست و یکم، ویژه نامه نخستین همایش و نمایشگاه بین المللی جمهوری تاجیکستان، بهار1388  
سال یازدهم، شماره بیستم، ویژه نامه نمایشگاه جامع دستاوردهای سی ساله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پاییز1387  
سال یازدهم، شماره نوزدهم، ویژه نامه آغاز سال تحصیلی، پاییز1387  
هفته نامه خبری ، فرهنگی رویداد شماره 28، تابستان 87  
هفته نامه خبری ، فرهنگی رویداد شماره 27، بهار 87  
هفته نامه خبری ، فرهنگی رویداد شماره 26، بهار 87  
هفته نامه خبری ، فرهنگی رویداد شماره 25، بهار 87  
هفته نامه خبری ، فرهنگی رویداد شماره 24، بهار 87  
هفته نامه خبری ، فرهنگی رویداد شماره 22-23، بهار 87  
هفته نامه خبری ، فرهنگی رویداد شماره 21، بهار 87  
هفته نامه خبری ، فرهنگی رویداد شماره 20، بهار 87  
هفته نامه خبری ، فرهنگی رویداد شماره 19، زمستان 86  
هفته نامه خبری ، فرهنگی رویداد شماره 18، زمستان 86  
هفته نامه خبری ، فرهنگی رویداد شماره 17، زمستان 86  
هفته نامه خبری ، فرهنگی رویداد شماره 16، زمستان 86  
هفته نامه خبری ، فرهنگی رویداد شماره 15، زمستان 86  
هفته نامه خبری ، فرهنگی رویداد شماره 14، زمستان 86  
هفته نامه خبری ، فرهنگی رویداد شماره 13، زمستان 86  
هفته نامه خبری ، فرهنگی رویداد شماره 12، زمستان 86  
هفته نامه خبری ، فرهنگی رویداد شماره 11، زمستان 86  
هفته نامه خبری ، فرهنگی رویداد شماره 10، زمستان 86  
هفته نامه خبری ، فرهنگی رویداد شماره 9، پاییز 86  
هفته نامه خبری ، فرهنگی رویداد شماره 8، پاییز 86  
هفته نامه خبری ، فرهنگی رویداد شماره 7، پاییز 86  
هفته نامه خبری ، فرهنگی رویداد شماره 6، پاییز 86  
هفته نامه خبری ، فرهنگی رویداد شماره 5، پاییز 86  
هفته نامه خبری ، فرهنگی رویداد شماره 4، پاییز 86  
هفته نامه خبری، فرهنگی رویداد شماره 3، پاییز 86  
سال دهم، شماره هجدهم، ویژه نامه آغاز سال تحصیلی، پاییز 86  
رویداد خبری ، ویژه نامه شب های قدر ، پاییز 86  
هفته نامه رویداد خبری ، ویژه ماه مبارک رمضان ، شماره 2 ، پاییز 86  
هفته نامه رویداد خبری ، ویژه ماه مبارک رمضان ، شماره 1 ، پاییز 86  
ویژه نامه سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران ، شماره سوم ، تابستان 86  
ویژه نامه سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران ، شماره دوم ، تابستان 86  
ویژه نامه سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران ، شماره اول ، تابستان 86  
ویژه نامه سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران ، پیش شماره ، تابستان 86  
سال دهم ، شماره هفدهم ، بهار 86  
سال نهم دوره جدید ، شماره شانزدهم ، اسفند 85  
سال نهم دوره جدید ، شماره پانزدهم ، پاییز 85  
شماره چهاردهم، پائیز 85، ویژه نامه آغاز سال تحصیلی 85-86  
شماره سیزدهم، بهار 85، ویژه نامه عملکرد دانشگاه زنجان در سال 1384  
سال هشتم دوره جدید، شماره دوازدهم، پاییز 84  
سال نهم دوره جدید، شماره 11، مهر84، ويژه‌نامه آغاز سال تحصيلي 84-85  
سال هشتم، شماره دهم، اسفند 83  
نشريه خبري فرهنگي رويداد, شماره نهم, دي ماه 83  
رويداد خبري, سال هشتم, شماره هشتم , پائيز83(ويژه نامه آغاز سال تحصيلي)  
نشريه خبري- فرهنگي رويداد، سال هشتم، شماره هفتم- بهمن 82  
نشريه خبري فرهنگي رويداد، شماره 6, اسفند82 (ويژه نامه عملكرد دانشگاه زنجان در سال 1382)  
نشريه خبري فرهنگي رويداد، سال هفتم، بهمن 82  
رويدا خبري، شماره پنجم، آذرماه 82  
رويداد خبري، شماره چهارم، آبانماه 82  
نشريه خبري فرهنگي رويداد، سال هفتم، شماره4، مهر 82  
رويداد خبري، مهرماه 82(ويژه نامه سفر مقام معظم رهبري به دانشگاه زنجان)  
رويداد خبري، مهرماه82، (ويژه نامه آغاز سال تحصيلي 82-83)  
رويدادخبري، شماره دوم، ارديبهشت 82  
رويداد خبري، شماره اول، فروردين 82  

بازدید امروز: 5