خانه :: اساتید :: اخبار
دانشجوی دانشگاه زنجان در میان برترین های مسابقه «ره نشان»
برترین تیم‌های دومین مسابقه مسئله محور «ره نشان» معرفی و تجلیل شدندآئین اختتامییه دومین مسابقه مسئله محور بنیاد ملی نخبگان با عنوان«ره نشان» با حضور سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد. در این دوره از مسابقه ره نشان تیم های برتر در پنج حوزه به این ترتیب معرفی شدند که در در حوزه انرژِی از مهسا قنبرنیا دانشجوی مهندسی عمران ورودی 97 ، با پروژه کاهش میزان عدم قطعیت محاسبات میزان نفوذ پایه های دستگاه حفاری در بستر دریا (شرکت تعریف کننده پروژه: شرکت حفاری شمال) نیز تجلیل بعمل امد. ره نشان یکی از مسابقات مسئله محور طرح شهید بابابی ذیل بنیاد ملی نخبگان است که در راستای ترغیب دانشجویان برای رفع نیازهای صنعتی و دانش بنیان کشور در ۵ حوزه آب و محیط زیست، انرژی، حمل و نقل، زیست فناوری و هوشمند سازی برگزار می شود. این مسابقه با همکاری شرکت های فناور و صنعتی با تعریف پروژه و راهبری تیم ها، زمینه جذب دانشجویان و فارغ التحصیلان مستعد را تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان کشور فراهم کرده است. شرکت کنندگان در مسابقات ره نشان این فرصت را پیدا می کنند تا در بستر انجام پروژه های واقعی و مورد نیاز کشورمان، توانمندی های خود را محک زده و از بسترهای توانمندسازی ره نشان استفاده کنند.  پس از آن در صورت عضویت در تیم های برگزیده، افراد و گروه ها مسیر تخصصی خود را بصورت برپایی یک شرکت نوپا و یا جذب در مجموعه های فناور و صنعتی شروع خواهند کرد.


ارسال شده در مورخه: 24-12-1400