خانه :: اساتید :: اخبار
تقدیر از دانشجویان نخبه و فعال، در هفته عفاف و حجاب
در هفته عفاف و حجاب از دانشجویان نخبه و فعال در عرصه های مختلف فرهنگی تقدیر بعمل آمدهمزمان با فرارسیدن 21 تیرماه و آغاز گرامیداشت هفته عفاف و حجاب، در یک حرکت نمادین از دانشجویان نخبه و فعال در عرصه های مختلف فرهنگی بویژه فعال در عرصه عفاف و حجاب تقدیر بعمل آمد. در این نشست صمیمی که با حضور ریاست دانشگاه، معاون و مسئولین فرهنگی در دفتر ریاست برگزار شد، دکتر بازرگان ضمن تشکر از تلاش های دانشجویان، رعایت حریم عفاف و حجاب را یک تکلیف الهی دانسته و تاکید داشتند بی تردید سعادت بشر در گرو رعایت حریم های الهی و عمل به تکلیف است.

در ادامه دانشجویان حاضر در جلسه به نمایندگی از دانشجویان فعال فرهنگی سخنانی را مطرح کرده و تقاضای حمایت همه جانبه بویژه پشتیبانی فکری از جانب مسئولین محترم را داشتند.


ارسال شده در مورخه: 22-04-1401