خانه :: اساتید :: اخبار
کلنگ زنی تقاطع غیر هم سطح ورودی دانشگاه زنجان
با حضور وزیر دادگستری، امام جمعه و استاندار زنجان کلنگ زنی تقاطع غیر هم سطح ورودی دانشگاه زنجان انجام شد 

کلنگ زنی تقاطع غیر هم سطح (دوربرگردان) ورودی دانشگاه زنجان با حضور وزیر دادگستری، امام جمعه و استاندار زنجان انجام شد.

این پروژه که از مطالبات دیرین دانشگاهیان به جهت تسهیل تردد و پیشگیری از خطرات جاده ای بوده با هزینه ای بالغ بر 1000.000.000.000 ریال معادل یکصد میلیارد تومان از محل اعتبارات اصلاح محل های حادثه خیز اداره کل راهدای استان و راه و شهرسازی استان طی برنامه ریزی صورت گرفته در 12 ماه به بهره برداری خواهد رسید. برای اجرای این یوترن 22600 مترمکعب خاکبرداری، 31200 مترمکعب خاکریزی، 1000 مترمکعب پی کنی، 4800 مترمکعب بتن ریزی، 455000 کیلوگرم آرماتوربندی و 495 متر طول شمع کار خواهد شد. شرکت جهاد نصر زنجان به عنوان پیمانکار و شرکت مهندسین وینه سار مشاور این پروژه هستند.

 

عکس ها را در آلبوم تصاویر دانشگاه مشاهده نمایید.

 

 


ارسال شده در مورخه: 06-06-1401