خانه :: اساتید :: اخبار
نخبه را ثروت عظیمی باید دانست
یکی از مهم‌ترین ثروت‌های انسانی کشور وجود نخبه استرهبر انقلاب در دیدار با نخبگان با بیان اینکه نخبه یکی از مهم‌ترین ثروت‌های انسانی کشور است، فرمودند: منابع طبیعی مهم است، جایگاه‌های جغرافیایی مهم است، شکل اقلیمی مهم است، همه‌ی اینها مهم است، اما یکی از مهم‌ترین ثروت‌های انسانی کشور وجود نخبه است. نخبه را ثروت عظیمی باید دانست.


ارسال شده در مورخه: 10-08-1401