خانه :: اساتید :: اخبار
معارفه معاونت آموزشی و سرپرست حقوقی
طی احکامی از سوی ریاست دانشگاه انتصابات صورت گرفت 

در جلسه هیأت رییسه و طی احکامی از سوی ریاست دانشگاه دکتر عباس رسولی عضو هیأت علمی گروه آمار بعنوان معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و دکتر سید مجتبی حسین الموسوی بعنوان سرپرست حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه منصوب و از مساعی دکتر رضا نوروزیان و دکتر داود اسلامی در مدت تصدی مسئولیت های فوق تقدیر بعمل آمد.

سوابق علمی و پژوهشی ایشان به شرح زیر می باشد:

 دکتر عباس رسولی دانشیار گروه آموزشی آمار، دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه فردوسی مشهد (رشته آمار ریاضی) به ترتیب طی سال های (71-1367) گذرانده است. دوره دکتری وی نیز در رشته آمار ریاضی و دانشگاه شیراز طی سال های 85-1380 بوده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی   8 مورد

مقاله‌های علمی و تحشیه چاپ شده در نشریه‌های علمی-ترویجی داخلی معتبر    1 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی   13 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی   9 مورد

گزارشهای علمی طرحهای پژوهشی و فناوری اجرا شده   2 مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه   51 مورد

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی   33 مورد

 

 

دکتر سید مجتبی حسینی الموسوی مرتبه علمی استادیار گروه آموزشی حقوق، دوره های کارشناسی را در دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین رشته فقه و حقوق و کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه مذاهب اسلامی تهران رشته فقه و حقوق عمومی به ترتیب طی سال های 85 الی 91 گذرانده است. دوره دکتری وی نیز در رشته  حقوق عمومی دانشگاه تهران بوده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 3 مورد

مقاله‌های علمی و تحشیه چاپ شده در نشریه‌های علمی-ترویجی داخلی معتبر 3 مورد

تصنیف، تالیف، تصحیح انتقادی، ترجمه کتاب و دانشنامه 2  مورد ترجمه 1 مورد تالیف

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 20 مورد

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی 1 مورد

 


ارسال شده در مورخه: 15-09-1401