خانه :: اساتید :: اخبار
دانشگاه زنجان جزو 3 دستگاه برگزیده جایزه جوانی جمعیت
از بین 70 دستگاه، 3 دستگاه در زمینه جوانی جمعیت برگزیده گردیدندبر اساس "ماده 19 قانون جوانی جمعیت"ستاد ملی جمعیت مکلف است با همکاری ستاد اجرائی فرمان امام خمینی (ره) به منظور اهدای سالانه «جایزه ملی جوانی جمعیت» نسبت به تدوین شاخص‌های ارزیابی و سنجش به تفکیک بخش‌های خانواده، رسانه، سازمان‌های مردم نهاد، دستگاه‌های اجرائی، شرکتها و موسسات خصوصی، مدیران، نخبگان اقدام نموده و بر اساس گزارش ارائه شده از نهادهای ذیربط مبنی بر اثر بخشی بر رشد ازدواج و فرزندآوری در جامعه مخاطب نسبت به اعطای جایزه ملی جوانی جمعیت اقدام نماید. که در این راستا  بخش استانی این رویداد در استان زنجان برگزار گردید و در بخش دستگاه های اجرایی، از بین  70 دستگاه، 3 دستگاه به دلیل ارائه خدمات و تسهیلات برتر و داشتن فعالیت های فرهنگی و آموزشی شاخص در زمینه جوانی جمعیت برگزیده گردیدند و  دانشگاه زنجان نیز جزو این 3 دستگاه برگزیده و در اختتامیه جایزه جوانی جمعیت با حضور استاندار و امام جمعه استان تقدیر گردید.


ارسال شده در مورخه: 06-03-1402