خانه :: اساتید :: اخبار

آخرین مطالب با موضوع: تسلیت

جهت مشاهده آرشیو ماهانه مطالب با موضوع کلیک کنید
Displaying 1-15 of 1 result.
عنوانمشاهده
عرض تسلیت حضور آقای محرمعلی بهمنی
تسلیت درگذشت "مادر" گرامی آقای محرمعلی بهمنی (همکار بازنشسته انتظامات)
43
عرض تسلیت حضور آقای دکتر جعفر غضنفریان
تسلیت درگذشت "پدر مقام" گرامی آقای دکتر جعفر غضنفریان (گروه مکانیک)
78
عرض تسلیت حضور آقای دکتر محمدعلی رضوانی
تسلیت درگذشت "برادر" گرامی آقای دکتر محمدعلی رضوانی (گروه شیمی)
64
عرض تسلیت حضور خانم زهرا غفاری
تسلیت درگذشت "پسر" گرامی خانم زهرا غفاری (دانشکده علوم انسانی)
80
عرض تسلیت حضور آقای ذبیح اله حسنی
تسلیت درگذشت "مادر مقام" گرامی آقای ذبیح اله حسنی (انتظامات)
83
عرض تسلیت حضور آقای مصطفی احمدی
تسلیت درگذشت "پدر مقام" گرامی آقای مصطفی احمدی (انتظامات)
74
عرض تسلیت حضور آقای علیرضا حاجیلو
تسلیت درگذشت "پدر" گرامی آقای علیرضا حاجیلو (مدیر حوزه ریاست)
97
عرض تسلیت حضور آقای علی اسکندری
تسلیت درگذشت "پدر" گرامی آقای علی اسکندری (رییس کارگزینی)
83
عرض تسلیت حضور آقای دکتر ناصرالدین اوجاقی
تسلیت درگذشت "پدر مقام" گرامی آقای دکتر ناصرالدین اوجاقی (گروه معارف)
73
عرض تسلیت حضور خانواده محترم مرحوم صبوری شجاعی
تسلیت درگذشت مرحوم دکتر رشید صبوری شجاعی (استاد بازنشسته گروه ریاضی)
122
عرض تسلیت حضور خانم فرحناز تنها
تسلیت درگذشت "خواهر" گرامی خانم فرحناز تنها (آموزش کل)
96
عرض تسلیت حضور آقای دکتر رضا رسولی
تسلیت درگذشت "همسر" گرامی آقای دکتر رضا رسولی (گروه فیزیک)
154
عرض تسلیت حضور خانم فاطمه کرمي
تسلیت درگذشت "پدر" گرامی خانم فاطمه کرمی (پشتیبانی)
85
عرض تسلیت حضور خانم زهرا نباتعلی پور
تسلیت درگذشت "مادر" گرامی خانم زهرا نباتعلی پور (دانشکده مهندسی)
104
عرض تسلیت حضور آقاي اصغر کحالی
تسلیت درگذشت "پدر" گرامی آقای اصغر کحالی (انتظامات)
99

جهت مشاهده آرشیو ماهانه مطالب با موضوع کلیک کنید

© 2002-2022, دانشگاه زنجان
master[at]znu.ac.ir