خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 8-2-1403
بیمه خودرو

قرارداد بیمه خودرو ویژه دانشگاهیان 

بیمه نامه شخص ثالث 2.5 درصد تخفیف قرارداد 

بیمه نامه بدنه خودرو 40 درصد تخفیف قرارداد

تسویه بدون پیش پرداخت

ده قسط مساوی کسر از حقوق 

تلفن تماس : 33478966-024  -  09123410485   -  09106391528

 

               

            

حسب تفاهم بعمل آمده با بیمه سرمد، صدور بیمه نامه شخص ثالث و بدنه خودرو همکاران به روشهای ذیل صورت خواهد پذیرفت.

همکاران متقاضی میتوانند بدون نیار به معرفینامه و با همراه داشتن کارت شناسایی دانشگاه جهت صدور بیمه نامه خودرو خود و بستگان درجه یک به دفتر نمایندگی بیمه سرمد مراجعه نمایند.

 

نحوه صدور بیمه شخص ثالث خودرو:

1.       اعمال تخفیفات قانونی شامل تخفیف عدم خسارت برای سال اول 10 درصد، سال دوم 15 درصد، سال سوم 20 درصد و پس از آن بازای هرسال 10 درصد به تخفیف افزوده می شود (حداکثر تا سقف 70 درصد)

2.       اعمال 2.5 درصد تخفیف ویژه دانشگاه به مانده حق بیمه (حسب مصوبه مجلس شورا اسلامی میزان مذکور حداکثر تخفیف قابل ارائه بابت پوشش بیمه ثالث است.)

3.       تقسیط کل حق بیمه طی 10 قسط 

توضیح: در هر صورت حداکثر تخفیفات قابل ارائه از 70 درصد تجاوز نخواهد کرد.

 

نحوه صدور بیمه بدنه خودرو:

1.       اعمال تخفیفات قانونی شامل تخفیف عدم خسارت برای سال اول 25 درصد، سال دوم 35 درصد، سال سوم 45 درصد و سال چهارم و بیشتر از آن 60 درصد خواهد بود.

تبصره: امکان انتقال تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث برروی بیمه نامه بدنه، مشروط به سالم بودن همه کوپنهای خسارت و اثبات مالکیت خودرو در طی سالهای مشمول تخفیف (با ارائه مدارک شناسایی و مستند) فراهم است.

2.       تقسیط کل حق بیمه طی 10 قسط کسر از حقوق (بدون پیش پرداخت)

زمان صدور بیمه نامه : شنبه تا پنجشنبه صبحها از ساعت 9 الی 13 و بعد از ظهرها از ساعت 17 الی 19

آدرس: خیابان بهار . نرسیده به سعدی شمالی
امکان ارسال مدارک و صدور بیمه نامه بیمه صورت مجازی نیز فراهم می باشد.

شماره تماس: 09123410485 (خانم کریمی)  

 

بازدید امروز: 2