خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 26-8-1399
بیمه خودرو

حسب تفاهم بعمل آمده با بیمه دی، صدور بیمه نامه شخص ثالث و بدنه خودرو همکاران به روشهای ذیل صورت خواهد پذیرفت.

همکاران متقاضی میتوانند بدون نیار به معرفینامه و با همراه داشتن کارت شناسایی دانشگاه جهت صدور بیمه نامه خودرو خود و بستگان به دفتر نمایندگی بیمه دی  مراجعه نمایند.

 

شما بااتصال به اینترنت، می توانید نرخ بیمه ثالث خودرو خود را از این لینکها استعلام کنید.

بیمه آرمانبیمه البرز - بیمه رازی - بیمه نوین - بیمه ایران - بیمه پارسیان - بیمه آسیا - بیمه سامان

 

نحوه صدور بیمه شخص ثالث خودرو:

1.       اعمال تخفیفات قانونی شامل تخفیف عدم خسارت برای سال اول 10 درصد، سال دوم 15 درصد، سال سوم 20 درصد و پس از آن بازای هرسال 10 درصد به تخفیف افزوده می شود (حداکثر تا سقف 70 درصد)

2.       اعمال 2.5 درصد تخفیف ویژه دانشگاه به مانده حق بیمه (حسب مصوبه مجلس شورا اسلامی میزان مذکور حداکثر تخفیف قابل ارائه بابت پوشش بیمه ثالث است.)

3.       تقسیط کل حق بیمه طی 6 قسط 

توضیح: در هر صورت حداکثر تخفیفات قابل ارائه از 70 درصد تجاوز نخواهد کرد.

 

نحوه صدور بیمه بدنه خودرو:

1.       اعمال تخفیفات قانونی شامل تخفیف عدم خسارت برای سال اول 25 درصد، سال دوم 35 درصد، سال سوم 45 درصد و سال چهارم و بیشتر از آن 60 درصد خواهد بود.

تبصره: امکان انتقال تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث برروی بیمه نامه بدنه، مشروط به سالم بودن همه کوپنهای خسارت و اثبات مالکیت خودرو در طی سالهای مشمول تخفیف (با ارائه مدارک شناسایی و مستند) فراهم است.

2.       اعمال 25 درصد تخفیف ویژه دانشگاه به مانده حق بیمه

3.       پرداخت 20 درصد حق بیمه بصورت نقد (مشروط برآنکه کمتر از 500000 ريال نباشد)

4.       تقسیط مابقی حق بیمه طی 6 قسط  (مشروط برآنکه کمتر از 500000 ريال نباشد)

در صورت پرداخت نقدی حق بیمه میزان تخفیف موضوع بند 2 ، 10 درصد بیشتر(35درصد) محاسبه خواهد شد.

توضیح: در هر صورت حداکثر تخفیفات قابل ارائه در حالت نقدی از 70 درصد و در حالت اقساطی از 60 درصد تجاوز نخواهد کرد.

 

زمان صدور بیمه نامه : شنبه تا پنجشنبه صبحها از ساعت 9 الی 13 و بعد از ظهرها از ساعت 17 الی 19

آدرس: خیابان شیخ فضل اله نوری –  چهارراه مجتمع –  ضلع شرقی فرهنگسرای امام

شماره تماس:33443568 -  09122410218 (آقای سنمار)

 

بازدید امروز: 5