خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 11-2-1403
تماس با امور رفاهی

-

علی اکبر خدایی

رئیس اداره رفاه و بازنشستگی

تلفن: 02433054466

کارشناس امور رفاهی

 تلفکس:  02433052754

زهرا نظری

کارشناس خدمات رفاهی

تلفن: 02433052441
فاکس: 02433052754

رضا خدائی

کارشناس مسئول امور بازنشستگان

تلفن :02433052314

سیروس مسرور

کارشناس امور بازنشستگان

تلفن :02433052316

بازدید امروز: 3