خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 5-2-1403
بیمه سلامت (خدمات درمانی)

مهم: در صورتي كه زوجين هر دو مشترك صندوق كاركنان دولت و دارای دفترچه بیمه سلامت باشند، زوجه مي تواند بدون كسر حق بيمه از حقوق خود نسبت به استمرار پوشش بيمه اي خود بدون ابطال دفترچه (با حفظ دفترچه قبلي) اقدام نمايد. لازم بذکر است حق بیمه های کسر شده از حقوق همسر(خانم) نیز با پیگیری قابل استرداد است. (توضیحاتی در این خصوص را در این لینک ببینید.)

 

 

لینک ثبت اطلاعات همسران شاغل

 

نرخ حق بیمه کارکنان دولت در سال 1394

با عنایت به تصویب نامه هیئت محترم وزیران نرخ حق بیمه درمان سال 1394که از 1 / 1 / 1394 لازم الاجرا می باشد به شرح ذیل اعلام می گردد.

حق سرانه مبلغی است که بر مبنای خدمات مورد تعهد به مشمولین بیمه سلامت برای هر فرد در یک ماه تعیین می گردد و حق بیمه سرانه سلامت برای گروههای تحت پوشش بیمه سلامت و میزان فرانشیز قابل پرداخت توسط بیمه شدگان با در نظر گرفتن سطح درآمد گروههای بیمه شونده و وضعیت اقتصادی اجتماعی کشور به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید .

الف- صندوق کارکنان دولت:  (تاریخ اجرا از 01 / 01 / 1394)


وضعیت خدمت

نسبت بیمه شده

حق سرانه (سهم کارمند)

حق سرانه

(سهم بیمه گزار) 

حق سرانه (سهم  دولت)    

شاغل

اصلی و تبعی (1)

2 درصد حقوق و مزایای مستمر سرپرست تا سقف 14،248،500ریال

2 درصد 
به میزان سهم کارمند

2 درصد

بازنشسته و موظفین

اصلی و تبعی (1)

 1.7 درصد حقوق مندرج در حکم یا فیش حقوقی سرپرست بدون احتساب حق عائله مندی، حق اولاد و حق نگهداری تا سقف  
  14،248،500 ریال

1.7 درصد
به میزان سهم کارمند

2.6  درصد

شاغل و بازنشسته

تبعی (2) (شامل همسر دوم و به بعد کارمند مردو همسر و فرزندان کارمند خانم)

270،000 ریال حق سرانه بابت هر نفر در ماه

_

_

شاغل و بازنشسته

تبعی (3): شامل پدر ومادر ، فرزند خوانده، عروس و داماد و غیره ...

330،000 ریال حق سرانه بابت هر نفر در ماه

_

_

 

       توضیحات:

الف-1-حق بیمه درمان خانواده های شاغلین، بازنشستگان و موظفین دستگاههای اجرایی که از بودجه عمومی دولت استفاده نمی نمایند به ترتیب 2 درصد از حقوق و مزایای مستمر برای شاغلین و 1.7 درصد برای بازنشستگان و موظفین و مابقی تا 6 درصد حقوق و مزایای مستمر توسط دستگاه اجرایی حداکثر تا سقف 2 برابر حداقل حقوق مشمولین قانون کار (مبلغ 14،248،500 =7،124،250×2) می باشد.

الف- 2-در صورتی که زوجین هر دو مشترک صندوق بازنشستگی کارکنان کشوری و لشکری باشند حق بیمه درمان از حقوق سرپرست مرد کسر می شود.

الف-3- فرزندان ذکور در صندوق کارکنان دولت تا پایان 22 سالگی و در صورت ادامه تحصیل تا پایان 25 سالگی  می توانند در قالب تبعی 1 تحت پوشش بیمه قرار گیرند و فرزندان اناث تا زمان ازدواج یا اشتغال به کار تبعی 1 محسوب می شوند.

الف- 4- ادامه پوشش بیمه ای برای آن دسته از فرزندان دختر و پسر که از پوشش بیمه ای خارج می شوند در صورت استمرار، حق بیمه بر مبنای حق بیمه تبعی 3 بر اساس ضوابط جاری و با پرداخت ماهیانه 330،000 ر یال امکان پذیر خواهد بود.
 

الف- 5- در خصوص حق بیمه فرزندان شهدای معظم به استناد بند الف ماده 44 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه، دستگاههای اجرایی ملزم به اقدام همانند حق بیمه جانبازان محترم می باشند.

 
الف-6- کلیه مشمولین ماده  30 قانون برنامه پنجم توسعه می توانند با پرداخت 6 درصد مبلغ 14،248،500 ریـال و بـه عبـارتی    854،910 ریـال  بصورت ماهیانه از بیمه درمان صندوق کارکنان دولت بهره مند شوند.

--------------------------------------------------------------------

ب-موسسات مشمول 2.9:

-حق سرانه موسسات مشمول 9 / 2 ، معادل دو نهم از 6 درصد حقوق و مزایای مستمر سرپرست برای بیمه شدگان اصلی و تبعی (1) می باشد.

   ج – صندوق سایر اقشار ( بجز بیمه شدگان بهزیستی):

   -خانواده های محترم شهداء، جانبازان، آزادگان ، دانشجویان ، طلاب، بسیجیان و ...، می توانند از مزایای بیمه سایر اقشار که در حال حاضر مزایای آن همانند دفترچه کارکنان دولت است بهره مند گردند.

 

نسبت بیمه شده

حق بیمه ماهانه

اصلی ، تبعی 1، تبعی 2

270،000 ریال

تبعی 3

330،000 ریال

 

 ج -1–حق سرانه بیمه شدگان اصلی و تبعی 1 مدد جویان سازمان بهزیستی مجموعا 6 درصد حداقل دستمزد وزارت کار  و افراد تبعی 2 بمیزان 270،000 ریال و افراد تبعی 3 به میزان 330،000 ریال می باشد.

  د: صندوق بیمه ایرانیان

سهم بیمه شدگان در صندوق بیمه ایرانیان در سال 1394 معادل پنجاه درصد سرانه مصوب  به مبلغ 135،000 ریال در ماه می باشد. (سالیانه مبلغ 1،620،000 ریال) که در صورت تأیید نیازمندی متقاضی توسط کمیته امداد امام خمینی (ره)و بهزیستی حق سرانه مربوطه مشمول تخفیف خواهد گردید.

درصد

تخفیف دولت

درصد تایید
تخفیف کمیته امداد و بهزیستی

درصد پرداخت

(بیمه شده)

مبلغ قابل پرداخت

 به ریال

50

عدم تائید

50

1،620،000

50

10

40

1،296،000

50

20

30

972،000

50

30

20

648،000

50

35

15

486،000

 

توجه:افرادی که متقاضی استفاده از خدمات درمانی صندوق بیمه ایرانیان  و بیمه  سلامت می باشند نباید در سایر سازمانهای بیمه گر(تامین اجتماعی،نیروهای مسلح،کمیته امداد و...) دارای سابقه بیمه فعال باشند.

 

بازدید امروز: 6