خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 22-2-1403
خانه های سازمانی

 

 

لازم به توضیح است که خانه های سازمانی فقط برای اعضای فاقد مسکن ( که در حال حاضر این بند بر اساس خوداظهاری اعضای هیات علمی تصمیم گیری می شود ) و اعضایی که از امتیاز وام مسکن و کمک هزینه مسکن اساتید استفاده ننموده اند قابل استفاده می باشد . 

 

متقاضیان 

 

ردیف نام نام خانوادگی تاریخ درخواست
1 قربان مهتابی شيراز 1391/12/21
2 اميد مهديه 1392/09/24
3 امید رحمانی  1393/07/27
4 حمیدرضا   صراف 1394/02/13
5 علی   قاسم نیان 1391/12/02
6 حسین کوهستانی  1395/09/07
7 فاطمه عسجدی 1396/01/28
8 علی باباخانی 1396/02/04
9 علی  گرزی 1396/05/29
10 کوهزاد  رئیس پور 1396/06/29
11 محسن  زندی  1397/04/11
12 امید غفاری  1397/07/23
13 محمد  ایمانی برندق 1397/10/22
14 علی اکبر قادی 1398/10/01
15 سجاد  حق زاد کلید بری 1398/10/03
16 جعفر غضنفریان 1399/02/06
17 کامران  مروج  1391/11/16
18 امیر یوسفلی 1399/10/27
19 مهدی حریری 1400/09/08
20 نغمه خرازیان 1390/09/28
21 جابر علیزاده گورادل 1401/03/17
22 حسین حمدی 1402/02/11
23 سعید رحمانی  1402/02/12
24 مرتضی  حسینی زاده 1402/02/27
25 مهدی چراغی 1402/06/19
26 توحید تیموری عربلوی یکان 1402/07/15
27 محمد ابراهیم فولادی 1402/08/23
28 حسین طهماسبی 1402/11/14

 

تاریخ سکونت ساکنین 

 

شماره واحد شروع قرارداد نوع خانه سازمانی
4 1389/11/19 3خوابه 
26 1396/06/16 2خوابه 
18 1397/09/08 3خوابه  
16 1397/12/26 2خوابه  
2 1398/05/17 2خوابه  
34 1399/07/13 2خوابه 
3 1399/05/05 مجتمع فجر- بلوك19- واحد4 شرقی
1 1402/10/13 خ پروین اعتصامی -بلوک4- واحد یک 
31 1399/09/01 2خوابه 
10 1399/10/14 2خوابه 
7 1400/11/16 3خوابه  
22 1400/03/19 2خوابه 
15 1400/03/22 2خوابه 
25 1400/03/22 2خوابه 
24 1400/06/23 2خوابه 
12 1400/07/07 2خوابه 
35 1402/06/26 2خوابه 
1 1401/07/01 مجتمع فجر- بلوک10- واحد6غربی
9 1401/02/11 2خوابه 
13 1402/08/22 2خوابه  
32 1401/08/25 2خوابه 
8 1401/10/18 2خوابه 
27 1401/11/01 2خوابه 
5 1402/03/01 3خوابه  
19 1402/03/07 3خوابه  
37 1402/03/07 2خوابه 
33 1402/03/27 2خوابه 
36 1402/04/12 2خوابه 
23 1402/08/24   2خوابه 
11 1402/08/24 2خوابه 
28 1402/11/14 2خوابه  
14 در حال تعمیر 2خوابه  
1 در حال تعمیر 2خوابه 
1 در حال تعمیر خیابان ولیعصر روبروی ترمینال

  

بازدید امروز: 6