خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 5-2-1401
خانه های سازمانی

لازم به توضیح است که خانه های سازمانی فقط برای اعضای فاقد مسکن ( که در حال حاضر این بند بر اساس خوداظهاری اعضای هیات علمی تصمیم گیری می شود ) و اعضایی که از امتیاز وام مسکن و کمک هزینه مسکن اساتید استفاده ننموده اند قابل استفاده می باشد . 

 

لیست متقاضیان خانه سازمانی 
ردیف نام نام خانوادگی تاریخ درخواست توضیحات زمان تقاضا برای استفاده
1 کامران  مروج  1391/11/16 ترجیحا داخل شهر شهریور 1400
2 قربان مهتابی شيراز 1391/12/21 دو خواب شمالی مهر - 1402
3 اميد مهديه 1392/09/24   بهمن - اسفند 1400
4 امید رحمانی  1393/07/27   مهر 1402
5 حمیدرضا   صراف 1394/02/13 سه خوابه خرداد-تیر 1400
6 علی بیات 1394/03/09   حدود دی 1400
7 مسعود ارغوانی 1394/05/25   مهر 1403
8 محسن  امیری 1394/11/19 سه خواب  مهر 1401
9 ایوب جدیری 1395/02/01   خرداد 1400
10 امیر جباری کهنه شهری 1395/02/21   تیر 1400 یا تیر 1401
11 علی   قاسم نیان 1391/12/02   مهر 1402
12 حسین کوهستانی  1395/09/07 داخل شهر مهر 1403
13 فاطمه عسجدی 1396/01/28   خرداد 1401
14 علی باباخانی 1396/02/04   خرداد 1401
15 علی  گرزی 1396/05/29 درخواست دوباره شهریور 1400
16 کوهزاد  رئیس پور 1396/06/29 سه خواب مهر 1401
17 هدی نصیرا 1396/12/23 سه خواب خرداد 1400
18 محسن  زندی  1397/04/11   مهر 1400
19 امید غفاری  1397/07/23   مرداد 1400
20 شادعلی توحیدلو 1397/09/14   خرداد 1400
21 محمد  ایمانی برندق 1397/10/22    
22 وجیهه اسکندری 1397/10/23    
23 عمران  حشمتی 1397/11/21    
24 حسن  نظری 1398/01/27    
25 سید مرسل قوامی 1398/02/08   مرداد 1400
26 مجتبی  نصیری زرندی 1398/03/28    
27 محمود رفائی بوکت 1398/05/08    
28 مهدیه بزرگی 1398/05/08    
29 مجید نامداری 1398/08/21    
30 پروانه  دلفانی 1398/09/03    
31 علی اکبر قادی 1398/10/01    
32 سجاد  حق زاد کلید بری 1398/10/03    
33 جعفر غضنفریان 1399/02/06    
34 رامین   محمدخانی 1399/04/01    
35 سید احمد لاجوردی 1399/08/26    
36 مرضیه  دهقان 1399/10/07    

 

لیست ساکنین خانه سازمانی 
شماره واحد نام  نام خانوادگی  شروع قرارداد اتمام قرارداد  نوع خانه سازمانی
4     1389/11/19   3خوابه جدید 
24     1394/02/16 1399/04/16 2خوابه جدید
7     1394/08/21 1399/10/21 3خوابه جدید 
9     1394/09/19 1399/11/19 2خوابه جدید
26       1396/02/10 1399/12/10 2خوابه جدید
12     1394/12/15 1400/02/15 2خوابه جدید
8     1394/12/15 1400/02/15 2خوابه جدید
37     1395/01/16 1400/03/16 2خوابه جدید
5     1394/09/01 1400/05/31 3خوابه جدید 
19     1395/07/11 1400/07/10 3خوابه جدید 
2     1396/05/16 1400/03/16 مجتمع فجر- ب10- واحد5 شرقی 
35     1396/06/16 1400/04/16 2خوابه جدید
27     1395/08/13 1400/08/13 2خوابه قدیم 
23     1396/08/10 1400/09/10   2خوابه جدید
1     1395/11/27 1400/11/27 2خوابه قدیم 
18     1397/09/08 1401/03/24 3خوابه جدید 
1     1395/12/01 1399/05/31 مجتمع فجر- ب10- واحد 3غربی
14     1399/06/01 1401/06/01 2خوابه قدیم 
28     1396/07/10 1401/07/10 2خوابه قدیم 
31     1399/07/12 1401/07/12 2خوابه جدید
11     1396/09/21 1401/09/21 2خوابه جدید
20     1397/10/01 1401/10/01 3خوابه جدید 
16     1397/12/26 1401/12/26 2خوابه قدیم 
33     1398/07/04 1402/04/18 2خوابه جدید
13     1398/02/01 1402/06/31 2خوابه قدیم 
32     1399/07/16 1402/08/16 2خوابه جدید
2     1398/05/17 1402/09/30 2خوابه قدیم 
34     1399/07/13 1403/02/03 2خوابه جدید
3     1399/05/05 1403/06/05 مجتمع فجر- بلوك19- واحد4 شرقی
36     1399/09/01 1404/03/12 2خوابه جدید
10     1399/10/14 1404/05/14 2خوابه جدید
17     1399/06/02 1403/02/02 3خوابه جدید
6     1399/06/04 1403/02/04 3خوابه جدید 
25     خرداد 1400   2خوابه جدید
22     خرداد 1400   2خوابه جدید
15     خرداد 1400   2خوابه جدید

 

بازدید امروز: 2