خانه :: اساتید :: اخبار
جوایز دانش آموزان ممتاز
جمع آوری کارنامه دانش آموزان ممتازجمع آوری کارنامه دانش آموزان ممتاز

همکاران محترم می توانند با مراجعه به پرتال امور رفاهی اعضاء هیات علمی و کارکنان دانشگاه زنجان، نسبت به درج اطلاعات دانش آموزان خود در بازۀ زمانی 1401/04/11 لغایت 1401/06/31 اقدام نمایند.

به اطلاع كلیه كاركنان، اعضاء هیات علمی و بازنشستگان محترم دانشگاه می رساند، به منظور تشویق فرزندان عزیزی كه درسال تحصیلی 1400-1401 موفق به كسب نمرات برتر بشرح ذیل گردیده اند، به روال همه ساله هدایایی توسط دانشگاه در نظر گرفته خواهد شد.

لذا همکاران محترم می توانند ضمن اسکن اصل کارنامه (ممهور به مهر مدرسه)، تا پایان شهریور به پرتال رفاهی ( http://refahi-portal.znu.ac.ir ) مراجعه و نسبت به درج اطلاعات دانش آموزان خود اقدام نمایند.

1. مقطع ابتدایی ارزشیابی توصیفی خیلی خوب (حداقل دو سوم موارد درج شده طی دو نیمسال خیلی خوب باشد)
2. مقطع متوسطه اول با معدل 18 و بالاتر
3. مقطع متوسطه دوم با معدل  17 و بالاتر

توضیحات؛
- کارنامه ارائه شده باید دارای مهر مدرسه صادر کننده باشد، در غیر اینصورت صورت کارنامه تأیید نخواهد شد.
- ضمناً نیازی به مراجعه جهت رؤیت و تأیید کارنامه نبوده و اداره رفاه بصورت رندم، تعدادی از موارد را مطالبه و مورد بررسی قرار می دهد.
- لازم به ذکر است ورود به پرتال رفاهی فقط از داخل دانشگاه میسر می باشد و نیازی به داشتن اینترنت نیست.


ارسال شده در مورخه: 11-04-1401