بروزرسانی: 24-2-1401
طرح جایگزین خدمت نخبگان

با عنایت به تفاهم نامه موجود بین دانشگاه زنجان و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، مشمولان ممتاز و نخبه کارشناسی ارشد و دکتری میتوانند دوره خدمت نظام وظیفه خود را تحت نظر اعضای هیئت علمی علاقه مند، با انجام تحقیقات کاربردی و مورد نیاز کشور جایگزین نمایند.

دستورالعمل ها، آیین نامه ها و فرم ها

آيين نامه طرح جايگزين خدمت

تفاهم نامه همکاری دانشگاه زنجان و فرماندهی کل قوا ستاد کل نیروهای مسلح مرکز نخبگان و استعدادهای برتربرای طرح جایگزین خدمت وظیفه

فلوچارت طرح جايگزين خدمت نخبگان وظيفه

ضوابط اجرای حقوق و مزایای نخبگان وظیفه سال 1399

ضوابط اجرای حقوق و مزایای نخبگان وظیفه سال 1400

فرم درخواست انجام پروژه جایگزین خدمت

تعهدنامه جایگزین خدمت- هیات علمی

تعهدنامه محضری مشمول جایگزین خدمت

روند انجام طرح جایگزین خدمت

آئين نامه دستيار پژوهشي

آیین نامه برنامه همكاري با متخصصان و کارآفرینان ايران - مرکز تعاملات بین الملل

لینک های مفید:

برنامه ها و تسهیلات حمایتی بنیاد ملی نخبگان     

بازدید امروز: 2