بروزرسانی: 21-2-1401
حمایت دستگاه‌ها، شرکت‌ها و نهادها از پایان نامه های دانشگاهی

برخی از نهادها، سازمانها و شرکتها از انجام پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی که دارای موضوعی مرتبط با زمینه کاری و وظیفه سازمانی آنها باشد، با اعطای حمایتهای مالی و یا ارائه خدمات آزمایشگاهی حمایت می نمایند.

دستورالعمل ها، آیین نامه ها و فرم ها

شیوه نامه کمک هزینه پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکترای دانشگاه زنجان

مصوبات هیأت محترم رئیسه دانشگاه در ارتباط با شیوه‌نامه کمک‌هزینه پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری

ضمائم و فرم‌های مربوط به شیوه‌نامه کمک‌هزینه پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری

فرم پرداخت پژوهانه به دانشجویان دکترا از طرف وزارت علوم

کاربرگ درخواست حمایت از پايان‌نامه

آیین نامه برنامه همكاري با متخصصان و کارآفرینان ايران - مرکز تعاملات بین اللمل

لینکها و فایلهای مرتبط:

برنامه ها و تسهیلات حمایتی بنیاد ملی نخبگان     

برنامه‌ي مشترک دکتراي وزارت نيرو و دانشگاه‌ها    

 

 

بازدید امروز: 3