بروزرسانی: 3-3-1394
همایش‌های علمی خارجی

یکی از مهمترین فعالیت‌های این بخش فراهم آوردن زمینه و بستر مساعد تحقیق و پژوهش است. در راستای این سیاست و همگام با هدف ارتقا دانشگاه و مطابق با آیین‌نامه‌های مصوب داخلی و وزارتی، خدمات زیر در این بخش انجام می‌پذیرد.

1 – همایش‌های خارج از کشور

2 – کارگاه‌های تخصصی، مدارس تحقیقاتی و نمایشگاه‌های تخصصی خارج از کشور

3 – مأموریت پژوهشی خارج از کشور

4 – مقالات مجلات خارجی

5 – پرداخت حق التشویق مقالات مجلات معتبر خارجی

6 – پرداخت هزینه ویرایش مقالات خارجی

7 – پرداخت هزینه چاپ مقالات مجلات معتبر خارجی

8 – حق التحقیق دانشجویان

خانم بهارک اشتري

پست الکترونیک: Ce.paper@znu.ac.ir

تلفن:  33052363-024

فکس:  32283077-024

بازدید امروز: 3