بروزرسانی: 28-10-1401
فرصتهای مطالعاتی در صنعت و جامعه برای اعضای هیئت علمی

با توجه به سیاستهای وزارت علوم تحقیقات و فناوری (عتف) در جهت برقراری ارتباط قوی و منسجم میان دانشگاه با بخشهای مختلف جامعه و صنعت، عملیاتی کردن یافته های اعضای هیئت علمی و آشنایی آنان با نیازهای واقعی جامعه و صنعت، شیوه نامه اجرایی دوره های فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جامعه و صنعت توسط این وزارت تدوین و ابلاع شده است.

دستورالعمل ها، آیین نامه ها و فرم ها

فلوچارت شروع فرصت مطالعاتي در جامعه و صنعت اعضاي هيات علمی

فلوچارت خاتمه فرصت مطالعاتي در جامعه وصنعت

قرارداد فرصت مطالعاتی  در جامعه وصنعت اعضای هیات علمی

شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعت

پیوست اجرایی شیوه نامه فرصت مطالعاتی در جامعه وصنعت دانشگاه زنجان

فایل های مرتبط:

صفحه مربوط به فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت در دفتر ارتباط با صنعت وزارت عتف

تفاهم نامه وزارت عتف با سازمان محیط زیست

تفاهم نامه وزارت عتف با وزارت نفت

تفاهم نامه وزارت عتف با وزارت نیرو

تفاهم نامه وزارت عتف با وزارت صمت

شیوه نامه فرصت مطالعاتی وزارت دفاع

شیوه نامه فرصت مطالعاتی وزارت نفت

لیست اعلام نیاز فرصت مطالعاتی اعضا هیأت علمی در سال ۱۴۰۰ (به روز شده تا تاریخ ۰۳‏۰۷‏۱۴۰۰‬)

لیست فرصت مطالعاتی سازمان حفاظت محیط‌زیست ۱۳۹۹

شیوه نامه فرصت مطالعاتی وزارت نیرو

 

بازدید امروز: 3