خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 32
بازديد ديروز: 109
بازديد کل: 221545
بروزرسانی: 4-8-1400
حائزین H-index بالای ده

شاخص هرش 2020

شاخص هرش 2019

شاخص هرش 2018

حائزین شاخص هرش (H-Index) بالای 10 بر اساس Scopus

ردیف

نام

دانشکده

رشته

1

دکتر علی رمضانی

علوم

شیمی

2

 دکترحسن حسینی منفرد

علوم

شیمی

3

 دکتر محمدرضا یافتیان

علوم

شیمی

4

 دکتر عباس ربیعی

مهندسی

برق

5

 دکتر نادر نوشیران­زاده

علوم

شیمی

6

 دکتر محمدحسین رسولی ­فرد

علوم

شیمی

7

 دکتر ابراهیم احمدی

علوم

شیمی

8

 دکتر سید جمال طباطبایی

علوم

شیمی

9

 دکتر احمد گلچین

کشاورزی

خاک­شناسی

10

دکتر محمدعلی کامیابی

علوم

شیمی

11

 دکتر داود مرادخانی

مهندسی

مواد

12

 دکتر محمد محمودی

علوم

فیزیک

13

دکتر میرسعید سید دراجی

علوم

شیمی

14

دکتر رضا نوروزیان

مهندسی

برق

15

 دکتر علی شکری

علوم

ریاضی

16

دکتر عباسعلی زمانی

علوم

محیط زیست

17

دکتر صالح مبین

مهندسی

برق

18

دکتر امید رحمانی

مهندسی

مکانیک

19

دکتر ناصر دلالی

علوم

شیمی

20

دکتر سعید جلیل زاده

مهندسی

برق

21

دکتر امید عینی گندمانی

کشاورزی

گیاهپزشکی

22

دکتر منصور اوجاقی

فنی

برق

23

دکتر محمدابراهیم فولادوند

علوم

فیزیک

 
 

همچنین اطلاعات مربوط  به میزان استنادات و H-index اعضای هیأت علمی در سامانه مدیریت پژوهش (سمپ) نیز قابل دسترسی می باشد.

https://samp.znu.ac.ir/web/rs-scopus-citation

 

بازدید امروز: 2